“Maddiyatın maneviyatı ezişi” Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Kur’an Tefsiri – İhsan Eliaçık

Hikmet kivilcimliHikmet Kıvılcımlı din konusunda konuşurken üzerinde en çok spekülasyon: düşünce vurgunculuğu yapılan alan” olduğunun farkındadır. “Oysa tam tersi olması gerekir: öyleyse bilimin en çok kılıç kuşanması gereken alanlardan birisi de din konusu olmalıdır. Bu yüzden bu alanda “İdeoloji” ve “politika” sökemez, sökmemelidir. O yavanlıklar ancak bilim ateşiyle durdurulup dönüştürülebilir.” der.
Kıvılcımlı’ya göre mesele “hiç de İkincil-üçüncül kategoriden bir iş sayılamaz. Çünkü din konusu, sadece toplumun çatısında tıkırdayan bir kültür meselesi değil, insan beyninde düşünce mekanizmalarında işleyen adeta sistemleşmiş canlı bir düşünce biçimidir.

Devamı…“Maddiyatın maneviyatı ezişi” Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Kur’an Tefsiri – İhsan Eliaçık

Türk’lük Anayasaya Ne Zaman Girdi? Anayasada “Türk” Kelimesinin Tarihi – İhsan Eliaçık

İhsan EliaçıkSon iki yüzyıldır devletin kendine ne dediğine, kendini hangi isimle andığına baktığımızda, “devlet aklına” dair oldukça önemli ipuçları görürüz. Bu bize devlet aklının nereden nereye geldiğini gösterecek, günümüz de yaşanan sorunlara da ışık tutacaktır.
Öyle ki ideolojinin giderek ontolojiyi yıprattığını, hatta giderek kimyasını bozmaya başladığını göreceğiz.
Bunu gösterebilmek için son ikiyüz yıldır temel devlet metinlerinde kullanılan isim ve tanımlamalar üzerine bir araştırma yaptım. Araştırmada herhangi bir kişinin özel makalesini veya görüşlerini değil “anayasa” metinlerini esas aldım.
Bakın ortaya neler çıktı.

Devamı…Türk’lük Anayasaya Ne Zaman Girdi? Anayasada “Türk” Kelimesinin Tarihi – İhsan Eliaçık