Fars kadın şiirini başlatan Furuğ Ferruhzad’ın yaşamı, aile hayatı ve yaşadığı toplum

.Furuğ Feruhzad:
.
“arsızlıkla damgalanan
.
boş kinayelere gülen bendim
.
kendi varlığımın sesi olayım
.
istedim yazık ki ‘kadın’dım”

.

Furuğ Ferruhzad 5 Ocak 1935 yılında Tahran’da doğdu. O yıllarda bir kaç önemli olay olmuştur. Birincisi Rıza Şah bir takım İranlı aydın ve yazarı tutuklamıştı. Bunların bir çoğu ya sol aydınlardı, ya da serbest bırakıldıktan sonra sol adı ile, veya radikal olarak Tudeh Partisine katılanlar veya sonradan ondan ayrılanlardı. Grubun lideri, Dr. Ta ki Erani, Rıza Şah zindanlarında yaşamını yitirdi ve bir çok İran aydınları tarihçilerine göre, onun ölümü kuşkulu ve gerçekte siyasi bir cinayetti.

Devamı…Fars kadın şiirini başlatan Furuğ Ferruhzad’ın yaşamı, aile hayatı ve yaşadığı toplum