Hitler ve Mussolini Düzeninde, Faşizm Karşısında Üniversite – Adnan Adıvar

Mussolini hitler.jpegBu konuda 71 yıl önce  yazılmış bir metin:
İngiliz, Alman, Fransız ve İtalyan dillerinde yazılmış 80 kadar kitaba ve diğer birçok kaynaklara müracaat ederek Faşist liderlerinin önce ve sonra söylediklerini toplamış ve kendisinden pek az ilâvesile dinleyicilerine anlatmıştır. Ben de bu hazır kaynaklardan faydalanarak bir zamanlar dünyayı sistemlerine ram edeceklerine inanacak kadar kendilerini dev aynasında gören bu rejim liderlerinin ne gülünç tezatlara, ne ibret alınacak yanlışlara düştüklerini gösterirken siyaseti ilme hâkim kılmağa uğraşmanın acı neticelerini satırlar arasında sezdirmeğe çalışacağım.

Devamı…Hitler ve Mussolini Düzeninde, Faşizm Karşısında Üniversite – Adnan Adıvar