Varoluşçuluk: Felsefeden Edebiyata Uzanan Bir Yol – Nedret Öztokat

Fransa’da felsefeyle edebiyatın buluştu ğu bir akımdır Varoluşçuluk. Bu etkileşim özellikle J. P. Sartre, A. Camus, S. de Beauvoir gibi modern Fransız edebiyatının önemli yazarlarının yapıtlarında imgesel ev reni felsefenin ışığında kurmalarıyla belirginlik kazanmıştır. Kahramanların dünya ya bakışında yansımasını bulan Varoluşçu savlar bu ustaların yaratıcılığında yirminci yüzyıl edebiyatına roman, öykü, deneme gi bi alanlarda başyapıtlar bırakmıştır. Tüm olağanlığıyla insan?ı anlatan bu yapıtlar- da, örneğin Bulantı’nın Roquentin’i, Yabancı’nın Meursault’su tüm anlamsızlığıyla karşılarına dikilen yaşamın içinde kendi varlıklarını sorgularken, Varoluşçu savların yazınsal boyutta dile getirilmesinin birer aktörü de olurlar aynı zamanda. Özetle, felsefeden edebiyata bir köprü kuran Varoluşçu yazarlar romanı, öyküyü, tiyatroyu, denemeyi felsefeleştirmişlerdir. Varoluşçu yazının en belirgin özelliklerinden biridir bu? ¹

Devamı…Varoluşçuluk: Felsefeden Edebiyata Uzanan Bir Yol – Nedret Öztokat