“Dünya tatlı can aziz” Sesli Öyküler: Deli Dumrul Destanı – Dede Korkut

Meğer Han’ım, Oğuz’da Duha Koca oğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz üç akçe alırdı, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Ki, benden deli, benden güçlü er var mıdırki çıksın benimle savaşsın ki, benim erliğim, bahadırlığım, kahramanlığım, yiğitliğim Ruma, Şama gitsin, ün salsın der idi.
Meğer bir gün köprüsünün yanında bir bölük oba konmuştu. O obada bir iyi güzel yiğit hasta düşmüştü. Allah’ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul diye, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üzerine dehşetli kara feryat koptu.
Ansızın Deli Dumrul dört nala yetişti. Dedi: Bre kavatlar, ne ağlıyorsunuz, benim köprümün yanında bu gürültü nedir, niye feryat ediyorsunuz? Dediler: Han’ım, bir güzel yiğidimiz öldü, ona ağlıyoruz.

Devamı…“Dünya tatlı can aziz” Sesli Öyküler: Deli Dumrul Destanı – Dede Korkut