Cemal Süreya: Bugün bir lise öğrencisinin Divan edebiyatını anlaması, sevmesi düşünülemez

Orhan Seyfi, Yusuf Ziya bugün bir şey anlatıyor mu? Enis Behiç Koryürek öğrenciye ders olarak verilecek bir şair mi? Hatta bir şair mi? Birkaç soru işte! Halit Ziya Uşaklıgil ise kaya gibi yerinde duruyor. Abdülhalik Renda, Cumhuriyet meclislerinde adını sürekli olarak duymak zorunda olduğumuz bir addı. Siyasa aştı onu, unutuldu.

Devamı…Cemal Süreya: Bugün bir lise öğrencisinin Divan edebiyatını anlaması, sevmesi düşünülemez

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında “Alafrangalık” Teması – Dr. Soner Akpınar

Cumhuriyetin ilan edilmiş olmasına, inkılâpların yapılmış olmasına rağmen, Seniha’nın alafranga kişilik yapısı en ufak deformeye uğramadan Sevim’e ulaşmıştır. Sevim de Seniha gibi aynı alafranga saplantıların ürünüdür. Hatta Cumhuriyet sonrası modernleşmenin getirisi ile bu tipin özellikleri arasına tenis oynamak, araba kullanmak, sinemaya gitmek, mini etek giymek gibi yeni davranış biçimleri de eklenmiştir. Özünde gösteriş ve samimiyetsizlik yattığı için Tanzimat dönemi alafranga tipi ile aralarında hiçbir fark yoktur. Ahlâksızlık ve aymazlık bakımından Cumhuriyet sonrası alafranga tipi daha öndedir. Seniha da ahlâk değerlerini hiçe saymaktadır ama Sevim onu da geride bırakmıştır

Devamı…Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında “Alafrangalık” Teması – Dr. Soner Akpınar