TOLSTOY VE MISIR MÜFTÜSÜ ABDUH MEKTUPLARI: DOĞRU OLAN SADECE TEK BİR DİN VARDIR!

TEK TANRI’NIN ÖZGÜR KULLARI “Dinleri aynı olan insanlar arasında da inançlar farklılaşabiliyor. Fakat doğru olan sadece tek bir din vardır. Ve ikimizde o doğru dine inanıyoruz. Bunu böyle varsayarsam umarım hata etmiş olmam. Mektubunuzda belirttiklerinize dayanarak şunu söyleyebilirim: İnandığım din senin de inandığın, Tanrı’nın ve onun yasasının tanınmasına dayanan ve insanı komşusunun hakkını korumaya çağıran … TOLSTOY VE MISIR MÜFTÜSÜ ABDUH MEKTUPLARI: DOĞRU OLAN SADECE TEK BİR DİN VARDIR! okumayı sürdür