Sinema ve Çizgi Film İlişkisi – Özgür Özer

sinemaKitle iletişim araçlarından sinemanın sanal “hiper gerçekçi” dünyasında haz, eğlence, keyif, mutluluk arayan bireyler, hakim ideoloji doğrultusunda yönlendirmekte, kendilerini özne olarak zannetmeleri için ciddi bir manipülasyondan geçmekte, kendilerini sürekli ve yeniden üretilmelerine olanak vermektedir. Ancak bu sürecin bireyler tarafından anlaşılabilmesi ise ciddi bir kültürel birikim ve farkındalık gerektirmektedir. Bu açıdan çocukların hayatlarında önemli bir yer edinmek isteyen çizgi filmlere ait bazı temel kavramların bilinmesi ve neden çocuklar için önemli olduğunun açıklanması, bunun kimler tarafından ve nasıl kullanıldığının verilmesi gereklidir.

Devamı…Sinema ve Çizgi Film İlişkisi – Özgür Özer

İktidar, Sinema, Sanatçı, Özgürlük ve Eleştiri: Memleketin Tuhaf Halleri Üzerine – Zahit Atam

Yeni Sinema

  1. İç ve Dış…
    “Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik hiçbir zaman muhalifler tarafından savaşlar, mücadeleler ve kargaşalarda zayıf düşürülmüş veya tahrif edilmiş değildir. Bilakis Mesih’in dediği gibi Yahudiliği Yahudi âlimleri bozmuştur. Aynı şeklide Hristiyanlığı saptıranın Papacılık, İslam’ı saptıranın ise bizler olduğunu görüyoruz.”
    (Ali Şeriati, Sanat, s. 19, Fecr Yayınları)

Türkiye’de en çok yanılgının olduğu hakikatlerden birisi bu: bizi bozdular, düşmanlar, şunlar bunlar, esas olarak Ali Şeriati şunu söylüyor, tam aksine “düşman, düşmanı diriltir”. Mesela somut bir örnek vereyim, Küba’yı düşünün, yanı başındaki ABD’nin çok uzun on yıllara dayanan ablukası dâhil olmak üzere, Küba’yı ideolojik olarak hep diri tuttu. Kübalılar için bir harç işlevi gördü.

Devamı…İktidar, Sinema, Sanatçı, Özgürlük ve Eleştiri: Memleketin Tuhaf Halleri Üzerine – Zahit Atam

‘Entelköy Efeköye Karşı’ filmi Üzerine Yönetmen Yüksel Aksu ile Söyleşi – Zahit Atam


Yüksel Aksu ile Anadolu kültürü, tarihsel geleneklerimiz, mitolojideki kolektif arketipler, mizah ve direniş, iktidara karşı bir varoluş alanı olarak mizah, epik anlatı, enteller ve halkın dilinden anlamak, kendimizle yüzleşmek ve insanı genel olarak sevmek, hümanizma ve bizim Akdenizliliğimiz üzerine söyleştik. Çıkış noktamız tümüyle Entelköy Efeköye Karşı filmiydi,  sanat eserinden yola çıktık ve hayatı/sinemamızı yorumladık. Buyurun dostlar sofrasına...

Devamı…‘Entelköy Efeköye Karşı’ filmi Üzerine Yönetmen Yüksel Aksu ile Söyleşi – Zahit Atam

Tuncel Kurtiz: Ben komünistim, yanılan bilimden yanayım

♦ Bu kalabalık Beyoğlu’nda benimle sadece ’Ezel’de Dayı’yı oynadığım için fotoğraf çektirmek istiyorlar, adımı bile bilmiyorlar çoğu… Böyle sıradan geçiyorlar tiyatro bomboş duruyor. Kitapçılar bomboş duruyor. Tabii ki eğitim sisteminin sonucu.
♦  Anadil anavatan gibidir, anadile karşı çıkılmaz. Çoğu sanatçı buna zaten karşı çıkıyor, bu yasakların kalkması için uğraşıyoruz. Bunun nasıl çözüleceğini bilemem. Sadece artık dostluğun kurulması, barışın gelmesini istiyorum nasıl gelecekse gelsin ama gelsin.
♦ Ben sinemaya Yılmaz’ın zoruyla girdim. Ama tiyatrocuydum. Katiyen sadece sol yumruk kaldırarak tiyatro yapılır’a inanmadım. Çünkü politik tiyatronun bu olduğuna inanmıyorum. Politik tiyatronun gerçekçi bir tiyatro olması gerektiğine inanıyorum. Ama yine biraz önce de söylediğim gibi, kendine özgü biçimlerin aranması lazımdır diyorum.

Devamı…Tuncel Kurtiz: Ben komünistim, yanılan bilimden yanayım

Üçüncü Dünya aydını olarak Frantz Fanon: Üçüncü Dünya aydının Batıdan kopuşunun ideal modeli (2)

frantz-fanon<<Öncesi] Fanon, niçin ideal modeldir? Fanon başlangıç noktasında sömürge altında yaşayan ve Afrika kökenli bir aileden gelmektedir. Kendisi yetenekli, istidatlı, zeki birisidir. Hayatta kendi dar çevresinden ilk çıkış denemesi Cezayir’i sömürgeleştiren ulusun tehdit altında olması (Fransa ve Fransa’nın Naziler tarafından işgal edilmesi) durumunda bu ulusun bağımsızlığı için verdiği silahlı direnişe katılmasıyla oluşmuştur. Ancak bizzat ırksal nedenleri dolayısıyla, yetenekli olmasına rağmen, efendileri için çalışırken ırksal ayrımcılığa maruz kalmıştır. Daha sonra bu askeri hizmetinin karşılığında efendilerinin okullarında eğitim alma şansını kazanmıştır. Bu eğitim ilk önce liseyi bitirme daha sonra Fransa’da üniversite eğitimi alması nedeniyle üst seviyededir.

Devamı…Üçüncü Dünya aydını olarak Frantz Fanon: Üçüncü Dünya aydının Batıdan kopuşunun ideal modeli (2)

Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Sömürgecilik ve Latin Amerika ilişkisi (1)


Sinema Tarihçisi, Yeni Sinema ve Birgün gazetesi yazarı Zahit Atam’ın Kaleme aldığı 5 bölümden oluşan,  tarihsel olgulardan  yola çıkarak elle alınan Üçüncü Dünya Sineması konulu bu yazının ilk bölümünü  (genel girişini) aşağıdan okuyabilirsiniz. Nisan ayında 23. sayısı çıkacak olan Yeni İnsan Yeni SİNEMA dergisinde bu yazı dizisine basılı matbu olarak da ulaşabilirsiniz.

Devamı…Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Sömürgecilik ve Latin Amerika ilişkisi (1)