Freud: İnsanların tutkuları üzerine mantıksal tartışmalar yapmak yararsızdır

Her şey bir yana, insan faaliyetini tüm genişliğiyle değerlendirebilecek pek az sayıda insan vardır. Çoğu kişi, kendisini bu faaliyetin bir tek veya az sayıda alanıyla kısıtlamaya zorlamıştır. Ama insan, geçmiş ve şimdiki durum hakkında ne kadar az şey bilirse, gelecek hakkındaki yargısı da o derecede önemsiz olur.

Devamı…Freud: İnsanların tutkuları üzerine mantıksal tartışmalar yapmak yararsızdır

Sigmund Freud: Kitleler tembel ve bilinçsizdirler

Her şey bir yana, insan faaliyetini tüm genişliğiyle değerlendirebilecek pek az sayıda insan vardır. Çoğu kişi, kendisini bu faaliyetin bir tek veya az sayıda alanıyla kısıtlamaya zorlamıştır. Ama insan, geçmiş ve şimdiki durum hakkında ne kadar az şey bilirse, gelecek hakkındaki yargısı da o derecede önemsiz olur.

Devamı…Sigmund Freud: Kitleler tembel ve bilinçsizdirler

Psikoanalitik Kuram’ın Kurucusu Freud’a Göre İnsanoğlunun Mutluluğa Ulaşma Olasılığı

Sigmund FreudPsikanaliz yönteminin yaratıcısı Sigmund Freud (1856-1939), hayatının büyük kısmını Viyana’da geçirmiştir. Tıp eğitimi alan Freud daha sonra psikolojik vakalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Birçok nevrozun güçlü bilinçaltı etkenlere bağlı olduğunu deneysel olarak keşfetmiştir ve bilinçaltı etkenleri bilinçlilik alanına taşımayı amaçlayan psikanaliz tekniklerini geliştirmiştir.

Devamı…Psikoanalitik Kuram’ın Kurucusu Freud’a Göre İnsanoğlunun Mutluluğa Ulaşma Olasılığı

Sigmund Freud: “Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor”

Sigmund FreudSürü İçgüdüsü 

Trotter, primer olarak benimsediği içgüdüleri (ya da doğal dürtüleri) şöyle sıralar: Özyaşamı sürdürme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü, çiftleşme içgüdüsü ve sürü içgüdüsü. Sonuncu içgüdünün ise çok vakit ötekilerle uyuşmazlık durumuna düştüğünü belirtir. Suçluluk bilinci ve görev duygusu bir gregarious animal’de (sürü hayvanı) rastladığımız karakteristik öğelerdir. Psikanalizin Ben’de bulgulayıp ortaya koyduğu geriye itimi (refoulment) gerçekleştiren güçleri, dolayısıyla hekimin psikanalitik tedavide karşılaştığı diretişleri de yine sürü içgüdüsüyle açıklar Trotter.

Devamı…Sigmund Freud: “Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor”

“Savaş çıktı ve dünyanın bütün güzelliklerini elinden aldı” Geçicilik Üzerine – Freud’un Ağıdı*

Sigmund FreudFreud’un pek bilinmeyen ve 240 küsur sayfalık bir kitaba ilham veren kısa yazısı: Geçicilik Üzerine
Bir süre önce sessiz sakin bir arkadaşım ve genç ama meşhur bir şairle birlikte çiçeklerin tomurcuklandığı güzel bir kırda gezintiye çıktık. Şair doğanın güzelliğine hayran kaldı ama zevkini çıkaramadı. Bütün bu güzelliğin, insanın elinden çıkma bütün güzel ve muhteşem şeyler gibi, yok olmaya mahkûm olduğu düşüncesi onu rahatsız etmişti. Bir zamanlar inandığı ve hayranlık beslediği her şey ölüme mahkûm olduğu için değerini yitirmişti. Bütün güzel ve mükemmel şeylerin çürüyecek olması, bildiğimiz gibi, insanın zihninde iki farklı tepkiye yol açar. Biri gene şairinki gibi acı verici bir umutsuzluktur, diğeri de bu aşikar gerçeğin inkârı. Hayır!

Devamı…“Savaş çıktı ve dünyanın bütün güzelliklerini elinden aldı” Geçicilik Üzerine – Freud’un Ağıdı*

“Dostoyevski neden suçludur?” Dostoyevski ve Baba Katilliği Üzerine Sigmund Freud’un Düşünceleri

Sigmund FreudSanatçı, nevrozlu, ahlakçı ve suçlu olmak üzere dört ayrı cephesi bulunan, zengin bir kişilik yapısıyla karşımıza çıkar Dostoyevski. Acaba bu karmaşık yapıyı açıklığa kavuşturmak için nasıl bir yol izlemeli?
En az kuşkuyla bakılacak yönü sanatçılığıdır Dostoyevski’nin, bu bakımdan Shakespeare’i hiç de aratmayacak biridir. Karamazov Kardeşler şimdiye dek yazılmış romanların en güçlüsü, “Büyük Engizitör” epizodu dünya edebiyatının şimdiye dek ortaya koyduğu yaratıların en üstünüdür ve ne denli övülse azdır. Ama ne yazık ki, psikanaliz sanat sorununu çözümlemede yetersiz kalmaktadır.

Devamı…“Dostoyevski neden suçludur?” Dostoyevski ve Baba Katilliği Üzerine Sigmund Freud’un Düşünceleri