Roman, Kadın ve Cinsellik – İnci Aral

Roman Kahramanları dergisi, “Türkiye’de kadın roman kahramanları cinselliklerini özgürce yaşayabiliyorlar mı?” konulu bir soruşturma açmış ve kadın yazarların görüşlerine başvurmuş. Katılanların hemen hepsi roman kahramanlarımızın cinselliklerini yaşamakta, yazan kadınların ise yazmakta özgür olmadıklarında birleşmişler.

Devamı…Roman, Kadın ve Cinsellik – İnci Aral

Andrey Platonov: “Hayatta olanlar, uykuda geçiriyorlar ömürlerini”

andrey-platonov“Ölüleri yaşayanlar gömmeli, fakat burada yaşayan hiç kimse yok; hayatta olanlar, uykuda geçiriyorlar ömürlerini. Sen onlar için mutluluk yaratamazsın, kendi kederlerinin bile farkında değiller, üzülemiyorlar bile artık, çünkü çoktan tükenmişler.” (Can – Andrey Platonov syf.70)

Devamı…Andrey Platonov: “Hayatta olanlar, uykuda geçiriyorlar ömürlerini”

Nazım Hikmet’ten Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektup: Romanla hikâye arasındaki fark nerededir?

nazım hikmetNasıl seninle konuşurken sadece akli muhakememi yüksek sesle yaparsam öyle yazıyorum. Bana öyle geliyor ki hikâye ile roman arasındaki fark kemiyette değil keyfiyettedir. Hatta değil yalnız büyük, küçük hikâye ve roman, bunlarla şiir arasındaki esaslı farklar da böyle. Zaten şiir ile diğer edebiyat nevileri arasındaki farkı böyle görmeye başladığım için her şeyden evvel bence bir kemiyet meselesi olan lisan meselesindeki ayrılığı kaldırmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar ana hattında ayrı bir şiir lisanı — şiir hangi mektebe mensup olursa olsun esası değişmez — ve ayrı bir nesir lisanı varmış. Hele Türkçe’nin cümle kuruluşu hususiyetleri dolayısıyla fiilleri başa aldın mı, ortaya aldın mı şiir lisanı oluverirmiş. Nesir lisanının konuşma dilinden tut da ilim kitaplarındaki cümle turnürlerine kadar hudutsuz ifade imkânları olduğu halde şiir lisanı muayyen turnürlerin kalıbı içinde sıkışıp kalmış.

Devamı…Nazım Hikmet’ten Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektup: Romanla hikâye arasındaki fark nerededir?