Hakimiyetin millette olmasını sağlamanın bir yolu var mıdır? – Robert Michels

Çoğunluk her zaman kendi kendini yönetme kabiliyetine sahip değildir. Kitlelerin hoşnutsuzluğu burjuvayı güçten yoksun bırakma girişimiyle sonuçlandığında bile bu, Mosca’nın iddia ettiği üzere, sadece görünüşte etkilenmektedir; bu kitlelerden kendini yönetici sınıfı kademesine yükselten yeni düzenli bir azınlık daima ve zorunlu olarak doğmaktadır.

Devamı…Hakimiyetin millette olmasını sağlamanın bir yolu var mıdır? – Robert Michels

Mihri Belli’nin Kaleminden 40 Küsur Yıl Önce ‘Kürt Tabusu’nu Yıkan Yazı: Millet Gerçeği

Mihri Belli’nin 20 Mart 1969 günü Ankara Hukuk Fakültesinde vermeyi tasarladığı konferans için hazırladığı bu konuşma metni, konferans’tan bir gün önce tutuklanması ve Hukuk Fakültesinde çeşitli olayların tertip edilmesiyle engel olundu. “Millet Gerçeği” konulu bu konferansın amacı millet ve milliyetçilik kavramına devrimci bilim ışığında açıklık getirmekti.   Kürt meselesinde; “Tarihi köklere dayanan, Türk-Kürt kardeşliğinin baltalanması sadece emperyalizmin işine yarar. Kürt meselesi ancak, Kürtlerin tanınması asimilasyonun durdurulması, kendi ana dillerini kullanması, kültürlerini özgürce geliştirmesi hakkının tanınmasıyla çözüme bağlanabilir.” Temel tezini savunan metnin redaksiyonunu yapan Aydınlık dergisi, yazarın; kendisi şu anda hapishanede olduğundan metni gözden geçiremedi. Redaksiyonda bir kusurumuz olduysa Mihri Belli’den ve okurlarımızdan özür dileriz notu ile yayınladı.  Mihri Belli’nin 44 yıl önce dile getirdiği bir gerçeği bugün bile söymeye çekinen aydınımsılarla aralarında farkın anlaşılması için tekrar okumaya açıyoruz. 

Devamı…Mihri Belli’nin Kaleminden 40 Küsur Yıl Önce ‘Kürt Tabusu’nu Yıkan Yazı: Millet Gerçeği