“Sahip olduğumuzun çok uzağındayız” Pozitiflikler, disiplinler, bilimler – Michel Foucault

Bilim ve Bilgi
Bütün önceki çözümlemelere, ilkesini vermeden, çerçevesi belirtilmeden, sessiz bir sınırlama empoze edilir. Anımsanan bütün örnekler istisnasız çok dar bir alana aittir. Sahip olduğumuzun çok uzağındayız…

Devamı…“Sahip olduğumuzun çok uzağındayız” Pozitiflikler, disiplinler, bilimler – Michel Foucault

Michel Foucault: Erdem kendimize karşı sorumluluklarımızdır, topluma değil

İnsan Bilimlerinin Biçimi
Olağan durumda, matematiğin işlevinde tanımlanmaya çalışılmaktadır: ya insan bilimlerinin içinde matematikselleştirilebilir nitelikteki her şeyin envanterini çıkararak ve öylesine bir biçimselleştirmeye yatkın olmayan her şeyin henüz bilimsel pozitifliğe ulaşmadığını varsayarak…

Devamı…Michel Foucault: Erdem kendimize karşı sorumluluklarımızdır, topluma değil

Foucault: Yalnızca tek tarafı görebildiğimiz için kim olduğumuzu, ne yaptığımızı bilmiyoruz

Birinci Ayırım – Arkadan Gelenler:
Ressam tablosundan hafifçe uzaklaşmıştır. Modeline bir bakar; belki son bir fırça darbesi yapması söz konusudur, fakat daha ilk çizginin çekilmemiş olması da mümkündür. Fırçayı tutan kol, palet yönünde sola doğru bükülmüştür; bir ân için tuval ile boyalar arasında hareketsizdir.

Devamı…Foucault: Yalnızca tek tarafı görebildiğimiz için kim olduğumuzu, ne yaptığımızı bilmiyoruz

Kelimeler ve Şeyler: Söylem ve insanın varlığı – Michel Foucault

Bu dört teorik kesitin (sonluluk, ampirik-aşkın tekrar, düşünülmemiş ve köken çözümlemeleri), bağımlı dört alanla belli bir ilişki sürdürdükleri ve bunların hepsinin birden, klasik dönemde genel dil teorisini oluşturdukları işaret edilebilir. İlk bakışta, benzerlik ve simetri olan ilişki.

Devamı…Kelimeler ve Şeyler: Söylem ve insanın varlığı – Michel Foucault

Her yerde tek bir oyun vardır: Dünyanın Sınırları – Michel Foucault

En genel taslağı içinde, XVI. yüzyıl episteme’si  kendiyle birlikte bazı sonuçlar taşımaktadır. Önce, bu bilginin hem çok kalabalık hem de kesinlikle fakir karakteri. Kalabalıktır, çünkü sınırsızdır. Benzerlik asla kendinde istikrarlı olarak kalmamaktadır; ancak, kendi hesabına başkalarını davet eden diğer bir benzeşmeye gönderme yaptığında sabitleşir;

Devamı…Her yerde tek bir oyun vardır: Dünyanın Sınırları – Michel Foucault