Avesta’da Hz.Muhammed ve İslamiyetle Zerdüştlüğün Ortak Noktaları

Zerdüştlük, en eski tek tanrılı dinlerinden biridir, kutsal kitaplarda ve çeşitli kaynaklarda mazdekçilik, mecusilik, zorastrianism gibi isimlerle bilinmektedir. Yaklaşık 3.500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran’da kurulmuştur. MÖ 600 ve MS 650 yılları arası Pers İmparatorluğu’nun resmî dini olmuştur.

Devamı…Avesta’da Hz.Muhammed ve İslamiyetle Zerdüştlüğün Ortak Noktaları