Kendini Bil: Çağımızın en yaygın dini olan liberalizm – Yuval Noah Harari

Mutluluk zevk almaya dayanıyorsa, mutlu olmak için biyokimyasal sistemimizi yeniden tasarlamamız gerekiyor demektir. Mutluluk hayatın anlamlı olduğu hissine dayanıyorsa, mutlu olmak için bu sefer kendimizi daha da etkin bir şekilde kandırmamız gerekiyor demektir. Üçüncü bir seçenek var mı?

Devamı…Kendini Bil: Çağımızın en yaygın dini olan liberalizm – Yuval Noah Harari

Libre-el-al’ler Barışı ve Erdoğan’ı anlayamadı… – Ahmet Nesin

Ahmet Nesin
Her ülkenin liberali de değişik oluyor, geri kalmış ülkenin liberali de geri kalmışlığın bütün unsurlarını içinde taşıyor. Öyle olunca da ben onlara Libre-el-al grubu diyorum. Türkiye’deki Libre-el-al grubunun çoğu solcu olduğunu söylüyor, hatta hâlâ sosyalist ve devrimci olduğunu iddia edenler bile var. “Hâlâ” dediğime bakmayın, ben çoğunun eskiden de sosyalistliğine inanmazdım, zaten Turgut Özal dönemiyle birlikte renklerini iyice ortaya koydular.

Devamı…Libre-el-al’ler Barışı ve Erdoğan’ı anlayamadı… – Ahmet Nesin

12 bölümden oluşan BBC Siyasi Düşünce Tarihi’ni Cafrande.org’ta sesli dinleyin

düşünce-tarihiYönetim, siyaset anlayışları tarih boyu büyük bir çeşitlilik ve değişim gösterdi. Günümüz dünyasında herkes için geçerli tek bir siyasi model bulunmuyor. Çoğunluk, ulus devlet sınırları içinde yaşıyor ancak bu sınırlar içinde hüküm süren otoriteye karşı tutumlar farklı.
“Bu otorite tanınmalı mi, tanınacaksa nasıl ve nereye kadar? Bireyin çıkarı mı yoksa toplumun çıkarı mı önce gelmeli?”
Bunlar, çağdaş siyasi yaşamın parçası olan sorular.
BBC için Charles Haviland’ın hazırladığı ve Türkçe’ye Hüsnü Kural’ın uyarladığı Siyasi Düşünce Tarihi adlı dizi tarih boyu bu tartışmalarda en etkili, en belirleyici olmuş siyasi düşünürleri ve görüşleri ele alıyor.

Devamı…12 bölümden oluşan BBC Siyasi Düşünce Tarihi’ni Cafrande.org’ta sesli dinleyin

Liberalizm ve Demokrasi | Düşman Kardeşler? -Immanuel Wallerstein

Immanuel WallersteinLİBERALİZM de demokrasi de sünger terimlerdir. Her ikisinin de ço­ğunlukla birbiriyle çelişen birçok tanımı yapılmıştır. Üstelik, modern siyaset söyleminde ilk kez kullanılmaya başladıkları on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısından beri bu iki terim arasında ikircikli bir ilişki ol­muştur. Bazı kullanımlarda, özdeşmiş gibi, en azından çok büyük ölçü­de çakışıyormuş gibi görünmüşlerdir. Başka kullanımlarda ise, birbirle­rine neredeyse taban tabana zıt görülmüşlerdir. Ben bunların aslında fréres ennemis, düşman kardeşler, olduklarını ileri süreceğim. Bir an­lamda aynı aileye mensup olmuşlar, ama çok farklı yönlerde giden itki­leri temsil etmişlerdir.

Devamı…Liberalizm ve Demokrasi | Düşman Kardeşler? -Immanuel Wallerstein

Fikret Başkaya: Solun kitleler için bir çekim merkezi olamamasının nedeni radikal olamamasıdır

Liberalizm, Kapitalizm ve Sol
“İnsanlık içine sürüklendiği kepazeliğe razı olmayacak, olmaması gerekiyor. Kepazelikten kurtulmanın yolu da radikal eleştiriden geçiyor. Solun kitlelerin gözünde bir çekim merkezi olamamasının asıl nedeni yeteri kadar radikal olamamakla, farklı olduğuna kitleleri ikna edememekle ilgili.”

Son dönemde, özellikle de neoliberal çılgınlığın ideolojik alanı kuşatıp, alternatifsiz tek düşünce olarak sunulduğu koşullarda, zaten geçerli olan kafa karışıklığı daha da büyüdü. Esas itibariyle bir sistem olan kapitalizmle bir düşünce akımı olan liberalizm bir, aynı şey sayılır hale geldi. Oysa bazı kesişme alanları olmakla birlikte kapitalizm ve liberalizm kavramları aynı içeriğe sahip değildir. Liberalizm, insanlık tarihinde bir dönüm noktası, müthiş bir entellektüel devrim olan Aydınlık Felsefesinin sonucunda ortaya çıkan bir düşünce akımıydı. Entellektüel bir devrim olan Aydınlık Felsefesi insan özgürlüğünü amaç, aklı da araç sayıyordu.

Devamı…Fikret Başkaya: Solun kitleler için bir çekim merkezi olamamasının nedeni radikal olamamasıdır

Latin Amerika ve sosyal-liberalizmin sonu – James Petras

Kuralsızlaştırılmış mali sistem ve 2000-2001 dünya ekonomik durgunluğu, ekonominin ve kamu hazinesinin serbest piyasa uygulayıcıları tarafından ve devasa yolsuzluk nedeniyle talan edilişi, işçilerin, köylülerin ve kamu çalışanlarının vahşi sömürüsü bölge çapında ayaklanmalar üretti. Seçimlerle bir dizi ABD destekli rejim devrildi ya da başarısızlığa uğratıldı. Ekvador, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Uruguay ve Paraguay, seçim kampanyaları sırasında iktidarın yapısında, ‘derin yapısal değişimleri’ vaat eden merkez-sol rejimlerin iktidara gelişine tanıklık etti.

Devamı…Latin Amerika ve sosyal-liberalizmin sonu – James Petras