Che Guevara’nın 11 Aralık 1964 Birleşmiş Milletler Toplantısı Konuşması (video)

“Sosyalizmi kurmak istiyoruz. Barış uğruna mücadele edenleri desteklediğimizi daha önce belirttik. Marksist-Leninist olmakla birlikte, bağlantısız ülkeler grubundan olduğumuzu bildirdik, çünkü bağlantısız ülkeler, tıpkı bizim gibi emperyalizme karşı mücadele içinde. Halkımız için daha iyi bir hayat sağlamak amacındayız. Bu nedenle, yankee provokasyonlarından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ni yönetenlerin yapısını biliyoruz. Barışı bize çok pahalıya ödetmeyi amaçlıyorlar. Cevabımız, hiçbir bedelin onurumuzdan daha yüksek olamayacağıdır.”

Devamı…Che Guevara’nın 11 Aralık 1964 Birleşmiş Milletler Toplantısı Konuşması (video)

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı – Viladimir İliç Lenin

Sosyal Demokrat partilerin taktik kararlarının ya da programlarının çoğu gibi, Zimmerwald bildirgesi de “ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı”nı ilan ediyor. Berner Tagwacht’ın[92] n° 252 ve 253’te Parabellum[93] “var olmayan bir kendi kaderini tayin hakkı için savaşım verme”yi “aldatıcı” diye niteledi, böyle bir savaşımın karşısına “proletaryanın kapitalizme karşı devrimci yığınsal savaşımı”nı, koydu. Bu arada, “biz toprak ilhakına karşıyız” diye güvence verdi (bu güvence Parabellum’un yazısında beş kez yineleniyor ) ve uluslara karşı zora başvurulmasına karşı olduklarını belirtti.
Parabellum’un, durumunu, desteklemek üzere öne sürdüğü savlar, bugün Alsace-Lorraine, Ermenistan, vb. gibi [sayfa 197] ulusal sorunların emperyalizmin sorunları olduğu, ulusal devletler çerçevesinin sermayeye dar geldiği, tarih saatini, modası geçmiş ulusal devletler idealine geri alma olanağı olmadığı savıyla ifade edilebilir.
Parabellum’uiı mantığı doğru mu, yanlış mı, onu görelim.

Devamı…Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı – Viladimir İliç Lenin

“Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil” | Başlangıçtan Nasıl Başlanır? – Slavoj Zizek

“1989’daki ‘karanlık felaket’ten sonra bugün neredeyiz? 1922’deki gibi, aşağıdan gelen sesler hepimizin etrafında kötü niyetli bir neşeyle yankılanıyor: ‘Sana müstahak, totaliter tasavvurlarını topluma dayatmak isteyen kuş beyinliler!’ Diğerleri kötü niyetli keyiflerini gizlemeye çalışıyor; inliyorlar ve gözlerini şunları söylercesine kederle gökyüzüne dikiyorlar: ‘Korkularımızın haklı çıktığını görmek bize feci ıstırap veriyor! Adil bir toplum kurma tasavvurunuz ne de asildi! Kalbimiz sizinle atıyordu, ancak bize söylenen gerekçe sizin planlarınızın ancak sefalet ve özgürlük mahrumiyeti ile sonuçlanacağı idi! Bu baştan çıkarıcı seslerle herhangi bir uzlaşmayı reddederken kesinlikle başlangıçtan başlamalıyız – 1917’de başlayıp 1989’da ya da açık olarak 1968’de biten 20. yüzyılın devrimci çağının kuruluşlarının üzerine başka bir şey kurarak değil, başlangıç noktasına inerek ve başka bir yol seçerek”

Devamı…“Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil” | Başlangıçtan Nasıl Başlanır? – Slavoj Zizek