İnsanın içinde derinlerinde bir yerde dingin bir su olmalı – Erol Anar

Erol AnarSevgili Uzaklar,
Düşünüyorum da, ne kadar çok ve gereksiz konuşuyoruz. Konuştuğumuz cümleleri topladığımızda hepsi bir kelimeden daha zayıf kalıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ne düşünüyor, ne de dinliyoruz. Yalnızca boş boş gevezelik ediyoruz. O kadar seviyoruz ki gevezelik etmeyi ve boş konuşmayı, sanki kurulmuş bir oyuncak gibiyiz, pili bitene kadar konuşacak olan bir oyuncak.

Devamı…İnsanın içinde derinlerinde bir yerde dingin bir su olmalı – Erol Anar

“Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız!” Ayna ile Konuşma – Gabriel Garcia Marquez

Gabriel Garcia MarquezOdanın daha önceki sahibi, saatler boyu bitmek bilmeyen uykusundan; üzüntülerini unutmuş, yeni sabahın erkenliğinden rahatsız olmuş olarak, yarı açık pencereden giren havayı şehir sesleri istila edip, gün biraz daha geçince uyandı. Belleğinde başka hiçbir şey olmadığından, ölümün yoğun bir biçimde zihnini kurcalaması, her tarafını kaplayan korku —kendi bedeni— i!o büyük bir olasılıkla erkek kardeşinin dilinin altında olan toprak parçası hakkında düşünmeye başladı. Ama dışarıdaki neşe dolu, bahçeyi aydınlatan güneş dikkatini daha doğal, dünyasal ve belki de korku dolu iç varlığından daha az gerçek, farklı bir yaşama çekilmesine neden oldu. Sıradan bir insan olarak geçirdiği uysal yaşamı sinir sistemi ile kararsız ciğerine dayanmadan, bir burjuva gibi uyumanın çaresiz olanaksızlığını anımsattı ona.

Devamı…“Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız!” Ayna ile Konuşma – Gabriel Garcia Marquez

Ulus Baker’le arzu ve istek üzerine bir konuşma: “Köpeğin bakış açısı nedir diye kendimize bir soru soramayız”

Ulus BakerArzu ve İstek kavramlarının başlığa girme sebebi, hakikatinde arzusuz hiçbir şeyin yapılamıyor olması. Özellikle beşeri, hayvani ya da bitkisel bile diyebilirim, arzu tamamen yaşamın temel bir unsuru ve elemanı, özü gibi. Kuşkusuz sanatsal, bilimsel ve felsefi üretim de bunların dışında asla düşünülemez. Mesela şu an buraya gelişiniz, mecbur olanlar da dahil olmak üzere. Başlığı böyle açıklayabilirim. Ve bu süreç içerisinde de yalnızca sanattan bahsedecek değiliz. Ağırlıkla felsefi, tarihsel ve sosyolojik konuşmamız olacak. Konunun değişik alanlarında dolaşacağız. Bazı temel mefhumları kırılma noktaları gibi tartışmayı düşünüyorum. 3-4 temel mefhum var aklımda tartışacağımız.

Devamı…Ulus Baker’le arzu ve istek üzerine bir konuşma: “Köpeğin bakış açısı nedir diye kendimize bir soru soramayız”

Hikmet Kıvılcımlı’nın 1957 yılında yaptığı meşur Eyüp Sultan konuşması *

Hikmet kivilcimliVe biz hâla memleketin idaresini yalnız birkaç büyük bezirganın yapabileceğini zannediyoruz. Halbuki, büyük bezirganların yaptıkları nedir? İşte bugünkü Pahalılıktır, vatandaşlarım. Bir parti çıkarırlar: “Demokrat Parti” derler. Bu Demokrat Parti:” – Halk idaresini; halk hürriyetini ortaya koyacağım” der. Fakat en büyük vaad ettiği şey malum. Halka:” – Sana ucuzluk getireceğim.”der, vatandaşlarım. Bir de bakarsınız, 7 yıl sonra ne olmuştur? İşler, tepesi taklak gelmiştir… O zamana kadar görülmedik bir pahalılık başlamıştır. Ondan sonrada Sayın Menderes… Bakın, geçen gün gazeteye verdiği beyanatta, bakın ne diyor:” – Göstersinler bir çare… Çare yoktur, pahalılığın çaresi yoktur!” buyuruyor…

Devamı…Hikmet Kıvılcımlı’nın 1957 yılında yaptığı meşur Eyüp Sultan konuşması *