Kitlelerin duyguları, baskıcılığı, muhafazakarlığı ve ahlakçılığı – Gustave Le Bon

insanKitle, öldürme, yangın ve her nevi cinayet yapmaya kabiliyetli olduğu gibi, fedakar ve sadık fiiller icrasına da, bireyden çok daha yüksek derecede yeteneklidir. Özellikle şan, şeref, din ve vatan duygularına hitap edilerek kitle halindeki bireyin duygularından yardım beklenir. Tarih Haçlı akınlarına ve 93 gönüllülerine benzer örneklerle doludur. Büyük sadakatlere ve diğer kanılıklara yalnız kalabalıklar yeteneklidir. Pek az anladıkları inançlar ve düşünceler için kendilerini kahramanca ölüme teslim etmiş olan kalabalıklar ne kadar çoktur.  

Devamı…Kitlelerin duyguları, baskıcılığı, muhafazakarlığı ve ahlakçılığı – Gustave Le Bon

Kitlelerin Değer Yargılarının Büründüğü Dini Şekiller – Gustave Le Bon

Bir çok tarihi olayda kitlelerde akli değerlendirme gücü bulunmadığını, düşünceleri bütünüyle ya kabul veya red ettiklerini, tartışmaya ve itiraza tahammülleri olmadığını, onların üzerine tesir eden telkinlerin bütün idrak alanlarını kapladığını ve derhal eyleme geçmeğe meyilli olduklarını gördük. Ve kendilerine uygun şekilde telkin olunan bir ideal uğruna canlarım fedaya hazır olduklarını da gösterdik. Nihayet onların yalnız şiddetli ve aşırı hislere sahip olduklarını da gördük. Onların bir kimseye karşı sevgileri, onu beğenmeleri, az zamanda ona tapacak dereceye gelir ve henüz çıkan bir soğukluk da derin bir nefret durumuna gelebilir. Bu işaret ettiğimiz bilgiler kitlelerin kanaatlerini şimdiden anlamaya yardım eder.

Devamı…Kitlelerin Değer Yargılarının Büründüğü Dini Şekiller – Gustave Le Bon