Kitle Kültürüne Bakış | Egemen Kültür Anlayışlarının Genel Özellikleri – Aziz Çalışlar

Egemen Kültür Anlayışlarının Genel Özelliği*
Günümüzde etkisini olanca ağırlığıyla duyuran kitle kültürüne bir yaklaşımda bulunmadan, kültür üstüne yapılmış açıklamaların genel özelliği üstünde durmak, sınırlılıklarının başlıca nedenlerini ortaya koymak istiyoruz; çünkü son zamanlarda kitle kültürü üstüne yapılan değerlendirmelerin sınırlılıkları, genellikle tek-yanlı ve yüzeyde kalışları, buradan kaynaklanmaktadır.
Egemen kültür anlayışlarının, başından beri bizde yetersiz, tek-yanlı ve yüzeyde kalışlarının, ana nedeni, bu tür anlayışların, hiç kuşkusuz, burjuvaca oluşlarına, dolayısıyla, kendi sınıfsal özelliklerinin bir sonucu olarak, idealist felsefeye bağlanmalarına dayanır; çünkü, kültürü açıklamada tek-yanlılık ve yüzeydelik, idealist felsefenin kendi başlıca özelliğidir. Buysa, kültürün, salt “manevî” kültür alanı içinde tutulup, maddî kültürden soyutlanmasına; manevî kültürün ise, salt burjuvazinin “seçkinler kültürü” olarak alınmasına, sonuçta, kültürün “sistemsel bir bütünlük” içinde görülmemesine dayanır.

Devamı…Kitle Kültürüne Bakış | Egemen Kültür Anlayışlarının Genel Özellikleri – Aziz Çalışlar

İslamlaşmanın, Türkler Üzerindeki Kültürel Etkileri, Müslümanlaşmak Türk toplumunu Nasıl Etkiledi?

Kolaylıkla yanıtlanabilen bir soru değil bu. Ancak şu ana kadarki irdelemelerimiz ve diğer bilgilerimiz ışığında soruya çok da olumlu yanıtlar vermek mümkün görünmemektedir.
Esasen salt İslamiyet’in ve salt onun Türk toplumuna etkileri sorunu da değildir bu. Tarihsel olarak insanlığın belli bir gelişim düzeyine tekabül eden dinler, genel olarak insanlığın bilimsel ve entelektüel gelişimi, evrensel kardeşliği, demokratik hoşgörü ortamı, eşitlik ve özgürlük başta olmak üzere temel insan haklarının gerçeklik kazanması açılarından önemli oranlarda engelleyici bir işlev görmüşlerdir. Dinler ile insanlığın gelişimi arasındaki ilişkiye değgin bilimsel gözlem, hu gerçeğin büyük bir açıklıkla görülmesini sağlar.

Devamı…İslamlaşmanın, Türkler Üzerindeki Kültürel Etkileri, Müslümanlaşmak Türk toplumunu Nasıl Etkiledi?

Cafrande.org’u

‘ta BEĞENda TAKİP Et

Yereli yaşa, evrensel düşün!.. www.cafrande.org