“Semen est Sanguis” Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kan (2.Bölüm)

<1. BÖLÜM] Hıristiyanlıkta Kan
Hıristiyanlıkta kan kavramı, dinin tam merkezinde bulunmaktadır: Mesih olan İsa’nın infazı sırasında akan kanı, dünyayı ve insanları aklayan, onları selamete ulaştıran bir öz olarak anlaşılmıştır. Bu öz, Hıristiyanlığın her türlü rit ve geleneklerinde Efkaristiya ayininde ortak biçimde kutlanmakta, yeniden yaşanmakta ve idrak edilmektedir. Ancak bu geniş konuya geçmeden önce, Hıristiyanlığın kanla ilgili olarak Yahudi geleneğinden devralmış olduğu bazı uygulamalara değinmekte yarar vardır. Yahudilikten kanla ilgili devralınan gelenek içinde kanın tüketilmemesi kuralı bulunmaktadır. “Havariler Konsili” olarak anılan ve Milat’tan sonra 48 ya da 49 yılında gerçekleştiği tahmin edilen17 Kudüs/Yeruşalim’deki ilk büyük Kilise toplantısında, bu konuda şöyle bir karara varılmıştır: “Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız” (Elçilerin İşleri 15: 20).

Devamı…“Semen est Sanguis” Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kan (2.Bölüm)

“Semen est Sanguis” Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kan (1. Bölüm)

Ortadoğu kökenli din ve inanışlar içinde kan fenomenine sıkça rastlanmakta, bazı hallerde bu fenomenin söz konusu din ve inanışların odağına kadar taşındığı görülmektedir.1 Örneğin Eski Mısır mitolojisinde kan, gök tanrıçası Nuth’un her sabah güneş tanrısı Re’yi doğurmasına eşlik eden tan kızıllığı olarak yorumlanmaktaydı. Güneşin doğuşu sırasındaki kızıllık, Re’nin doğumu sırasında akan kan olarak görülüyordu.2
Öte yandan Sümer yaratılış mitosu Enûma Eliş’te tanrı kanının, insanın yaratılışında temel öğe olarak kullanıldığı görülmektedir: Yarattıklarından sıkılarak onları yok etmek isteyen “ilk öncel” tanrı Apsu’nun, tanrı Ea tarafından öldürülmesi üzerine Apsu’nun eşi Tiamat, Ea’ya karşı gelecek, Ea’nın Apsu’dan olan oğlu Marduk bunun üzerine Tiamat’ı öldürerek onun bedeninden yeri ve göğü yaratacaktır. Bunun üzerine Marduk, insanoğlunun yaratılması için, Tiamat’a bağlı olup da artık köle durumuna düşmüş olan tanrılardan birinin kurban edilmesini isteyecektir. Kurban edilmesine karar verilen ve Ea’nın hükmüyle damarları kesilerek öldürülen tanrı Kingu’dur: “Bağladılar Kingu’yu, Ea’nın önünde tuttular; ceza verdiler ona, keserek kanını(n ana damarlarını). Kanından yarattılar insan soyunu” (Tablet VI).3

Devamı…“Semen est Sanguis” Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kan (1. Bölüm)