Yayımlanması İle Furuğ Ferruhzad’ın Hayatını Alt Üst Eden Şiiri: Günah

Babaerkil çağın acımasız egemenliği, kadının başkaldırışını, darbeler altında tutup onu sindirip saklamıştır. Biz kadının başkaldırışı yerine onun işlediği günahı görüyoruz. Ve kadın kendisi bile, kendi başkaldırışından, vicdan azabı duyuyor. Günah hissi, kadının başkaldırışının unutuluşundan doğmaktadır. Ersel egemenlik, bu unutkanlığı insanlığa dayatmıştır. Tarihsel, toplumsal ve sanatsal babaerkil sistemler bu unutuşun temelini ve özünü oluşturur. Başkaldırışın unutuluşu ve günahın onun yerine oturuşudur. 

Devamı…Yayımlanması İle Furuğ Ferruhzad’ın Hayatını Alt Üst Eden Şiiri: Günah