Gücü elinde tutan ‘doğruyu’ da elinde tutar – Erol Anar

erol anarElli yıllık hayatımdan öğrendiǧim en önemli şey, dünyada en az etkili kavramın, gerçek kavramı olduğudur. Gerçek kavramını gölgeleyen birçok unsur var, bunlardan bazıları: güç, iktidar, din, otorite, hegemonya, manipülasyon vb… İnsanlar gerçeklere değil, inanmak istediklerine inanma eğilimi taşıyorlar. Bu nedenle herkesin kendi gerçeği var ve ona inanıyor.
Dünyaya en büyük yıkımı, bir olguya inanmadıkları halde inanmış gibi yapanlar ile inandıkları halde inanmamış gibi yapanlar getirir.
Hele içinde yaşadığımız çağda, gerçek ile sanal gerçek arasındaki sınırlar birbirine karışmış ve Baudrillard’in sözünü ettiği simulakr bir dünyada yaşıyoruz.

Devamı…Gücü elinde tutan ‘doğruyu’ da elinde tutar – Erol Anar

Güç ve İktidar – Elias Canetti | “Köleleri ve köpekleri, efendileri dışında hiç kimse beslemez”

Canetti ‘özgürleşmenin’ yolunu gösterirken, emre niçin -genelde- itaat edildiğini de belirlemeye çalışıyor. Cellât, işkenceci, talancı ve benzeri güruhun ve hatta ‘daha masum’ kitlenin hangi rüşvet ilişkisi içinde olduğunu açıklıyor . “Köleleri ve köpekleri, efendileri dışında hiç kimse beslemez; başka hiç kimse onları besleme yükümlülüğü altında değildir ve fiilen hiç kimse onları beslemek ‘zorunda’ değildir… Böylelikle emirlerle yiyecek verme arasında yakın bir bağ gelişir… Ölümle tehdit edip kaçmak zorunda bırakmaktansa, bir canlıya bütün canlıların istediği bir şey vaat edilir; ve bu vaade sıkı sıkı uyulur. Efendiye bir yiyecek olarak hizmet etmektense, kendisine yemesi için yiyecek verilir.”

Devamı…Güç ve İktidar – Elias Canetti | “Köleleri ve köpekleri, efendileri dışında hiç kimse beslemez”