Gerçeğe Sırtını Dönen İzleyiciler: Bir Çember Olarak Kitle – Elias Canetti

Bir arena, iki kez kapalı bir kitleyi barındırır. Bu tuhaf niteliği nedeniyle arenanın incelenmesi gerekir. Arenanın dış dünyayla ayrım hattı net olarak çizilmiştir. Arena, genellikle çok uzaklardan görülebilir ve şehir içindeki konumu, kapladığı uzam, gayet iyi bilinir.

Devamı…Gerçeğe Sırtını Dönen İzleyiciler: Bir Çember Olarak Kitle – Elias Canetti

Kitle ve İktidar: Dünya Dinlerinde Kitlelerin Evcilleştirilmesi – Elias Canetti

Evrensellik iddialarına sahip dünya dinleri, çok kısa zamanda çekiciliklerinin odağını değiştirirler. Başlangıçta amaçları ulaşılabilecek herkese ulaşmak ve kazanılabilecek herkesi kazanmaktır. Öngördükleri kitle evrenseldir; tek tek her ruh hesaba katılır ve her ruh onların olacaktır.

Devamı…Kitle ve İktidar: Dünya Dinlerinde Kitlelerin Evcilleştirilmesi – Elias Canetti

Kitle ve İktidar: İçe dönük ve sessiz sürüler – Elias Canetti

Dört ana sürü türü çeşitli biçimlerde gruplanabilir. Önce içe dönük ve dışa dönük sürülerin farkına bakalım. Daha çarpıcı olan ve bu yüzden de tanımlanması daha kolay olan dışa dönük sürü, kendisinin dışındaki bir hedefe yönelik hareket eder. Uzak mesafeler kat eder ve normal hayattaki hareketle karşılaştırıldığında daha büyük bir yoğunluğu vardır.

Devamı…Kitle ve İktidar: İçe dönük ve sessiz sürüler – Elias Canetti

Elias Canetti: Bir despot kötü niyetinin farkındadır bu yüzden öyle değilmiş gibi yapar

Elias Canetti

Maske Düşürme İktidarı
Bir despot kendi içindeki kötü niyetinin her zaman farkındadır ve bu yüzden kötü niyetli değilmiş gibi davranmak zorundadır. Ama herkesi böyle kandıramaz. İktidar sahibi olmayı arzulayan ve despotun iktidarını kabul etmeyen, kendilerini despotun rakipleri olarak gören başkaları hep vardır. Despot bunlara karşı her zaman tetiktedir, çünkü onun için potansiyel bir tehlike oluştururlar. Onların yüzündeki maskeyi yırtmak için uygun anı bekler; bu maskenin ardında kendi içinde çok iyi tanıdığı kötü niyeti bulacaktır.

Devamı…Elias Canetti: Bir despot kötü niyetinin farkındadır bu yüzden öyle değilmiş gibi yapar

Kitle ve İktidar: Sürülerin Tarihsel Sürekliliği – Elias Canetti

Elias Canetti

“Bowling oyunundaki kukalara benziyoruz daha çok. Aileler halinde getirilip oraya dikiliyoruz, yaklaşık dokuz kuka. Bodur ve tahtadan oracıkta dikilip duruyoruz. Yanı başımızdaki öbür kukalarla bir ilişkimiz yok. Bizi devirecek darbenin izleyeceği yol, çoktan belirlenmiş durumda; salakça bekleşiyoruz; bir darbe karşısında bitişiğimizdeki kukaları devirebildiğimiz kadarını deviriyoruz bizimle, bitişik kukalara aktardığımız darbe onlarla aramızdaki biricik ortak noktadır, hızla akıp giden bir varoluş sürecinde bu ortak noktayı birbirimize çok görmüyoruz.

Devamı…Kitle ve İktidar: Sürülerin Tarihsel Sürekliliği – Elias Canetti