“Ortalama insan için sanat, güzelin ortaya çıkmasıdır” Leo Tolstoy’da Aktarım – Berna Moran

Lev Tolstoy“İnsanı bedenen ameliyat etmek için bayıltmak, ruhen ameliyat etmek içinse ayıltmak gerekir”

Hıristiyan anarşizmini geliştirmeye çalıştığı “Tanrının Egemenliği İçinizdedir” kitabıyla yeni bir Hristiyanlık akımı tanımlaması, Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmesine neden oldu. Marksizm’den etkilenerek oluşturduğu mülkiyet konusundaki radikal fikirleri nedeniyle bütün servetini köylülere dağıttı, her haliyle onlar gibi yaşamaya başladı. Bu sebeple ailesiyle arası açıldı.Hayatı boyunca yaşamın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışarak eserlerinde bunu eksiksiz olarak yansıtmayı hedef edindi. Ömrünün son yıllarını büsbütün derbeder bir şekilde geçirdi.Bir küskünlük sonucunda kış ortasında evini terk edip hasta düştükten sonra, Astapovo’da tren istasyonunda zatürre’den öldü. 

Devamı…“Ortalama insan için sanat, güzelin ortaya çıkmasıdır” Leo Tolstoy’da Aktarım – Berna Moran

Berna Moran: Eski bir eserin anlaşılması yazıldığı zamanın bilinmesine bağlıdır

Şu ilkeden hareket eder tarihsel eleştiri: Okurun geçmiş yüzyıllarda yazılmış bir eseri anlayabilmesi, tadına varabilmesi ve değerlendirebilmesi için eserin yazıldığı çağdaki koşullar, inançlar, dünya görüşü, sanat anlayışı ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bundan ötürü eseri tam anlamıyla kavrayabilmek, ona doğru bir açıdan bakabilmek için okurun o çağa dönebilmesi, yazarın amaçlarını anlayabilmesi ve o çağın okurunun gözleriyle bakabilmesi lâzımdır esere. Bu imkânı sağlamak en çok edebiyat tarihçi­lerine ve araştırmacılara düşer.
Eseri aslında olduğu gibi görebilmek, çerçevesi içine oturtabilmek için bazı incelemelerde bulunmak ve esere ilişkin bilgiler sağlamak şarttır. Tarihsel eleştiri bu amaçla en çok şu gibi noktaları aydınlatmaya çalışır.

Devamı…Berna Moran: Eski bir eserin anlaşılması yazıldığı zamanın bilinmesine bağlıdır

Blanchot’nun “Dışarısı, Gece” isimli metninden esinle | Ve Her Şey Kaybolur – Yeşim Keskin

Yaşamın öz-karanlık gerçek’inin katlanılamaz anlamsızlığını örtmek adına Öteki’nin kaygısı ile yaratılmış, nihai var oluş nedenleri sadece maskelemek olan öz-değersiz söylemlerin her seferinde yeniden ürettiği yapay aydınlığın söndürmeye, algılanamaz kılmaya niyetlendiği ve yalnızca aynı oluşun yamuk bakışının ayırt edebileceği bir alt-kurguda var olmaya çabalıyorduk her birimiz.
Kendiliğimizin var kalma bedelini eriyerek, köşelerimizden yoksunlaşarak, köşe-yoklaşırken belirsizleşerek ve belirsizleştiğimizden hiçleşerek ödediğimiz her günün ardından gecenin kucağına çekiliyorduk, kızları uyku ve ölüme direnerek… Gündüz konuşamadıklarımızı gecenin ilk anlarında dışarı saçar, gündüzün dayattığı simgesel düzendeki boşlukları genişletme yolları arardık. Çoğunlukla zaman ile ve zamanın içinde azar azar eriyerek var kalmaya çalışmanın en anlamsız, kaybı en büyük, intihar olduğunu anlatmaya başlardı kimilerimiz geceye varır varmaz. İntihar için, Lacan’ın deyişiyle kendiliğin yegâne imi için, hala ne neden ne de cesaretleri olduğunu söylüyordu pek çoğumuz cevap olarak. İntihar mevzusu çözülecek gibi değildi; zira intihar, yani kendilik sorunumuz orada oluş nedenimizdi. Geceye sığınmak da zaten kendiliğimize ulaşmak için bir yol değil miydi?!

Devamı…Blanchot’nun “Dışarısı, Gece” isimli metninden esinle | Ve Her Şey Kaybolur – Yeşim Keskin

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri | Tarihsel Eleştiri – Berna Moran

Edebiyat Kuramları ve EleştiriŞu ilkeden hareket eder tarihsel eleştiri: Okurun geçmiş yüzyıllarda yazılmış bir eseri anlayabilmesi, tadına varabilmesi ve değerlendirebilmesi için eserin yazıldığı çağdaki koşullar, inançlar, dünya görüşü, sanat anlayışı ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bundan ötürü eseri tam anlamıyla kavrayabilmek, ona doğru bir açıdan bakabilmek için okurun o çağa dönebilmesi, yazarın amaçlarını anlayabilmesi ve o çağın okurunun gözleriyle bakabilmesi lâzımdır esere. Bu imkânı sağlamak en çok edebiyat tarihçilerine ve araştırmacılara düşer.

Devamı…Edebiyat Kuramları ve Eleştiri | Tarihsel Eleştiri – Berna Moran