Arthur Schopenhauer’da ölüm ve ölüm korkusu üzerine – Yrd. Doç. Dr. Deniz Soysal*

SchopenhauerKötümserliğiyle tanınan bir filozof ölümü kucaklar mı, ölümü kötüler mi, yoksa onu hafife mi alır? Başka bir biçimde söylersek hayatın kötülük dolu, mutluluğa yer bırakmayacak kadar acı ve hayal kırıklıklarıyla dolu olduğundan emin olan Schopenhauer ölümü acaba bekleneceği gibi bir kurtuluş, korkulmaktan çok beklenmesi, özlenmesi gereken bir şey olarak mı sunmuştur? Bu sorunun yanıtı doğrudan olumlu ya da olumsuz olamayacak kadar karmaşıktır ve oldukça uzun bir incelemeyi gerektirmektedir. Öncelikle söylenmesi gereken şey Schopenhauer’un ölüme ilişkin kuramını bütünlüklü olarak anlayabilmek için onun istenç metafiziğini bütünüyle ortaya koymak ve sonrasında ölüm kavramıyla ilişkilerini ayrıntılarıyla betimlemek gerekir.

Devamı…Arthur Schopenhauer’da ölüm ve ölüm korkusu üzerine – Yrd. Doç. Dr. Deniz Soysal*