Çağımızın Gerçekleri: Düşmanla işbirliği kim yapar? – Jean Paul Sartre

Geçenlerde Norveç’e dönen Prens Olaf, düşmanla işbirliği yapanların bütün Norveç halkının yüzde ikisi olduğunu ileri sürüyordu. Fransa’dakiler de aşağı yukarı bu kadardı herhalde. Düşman eline geçmiş değişik memleketlerde yapılacak bir araştırma çağdaş topluluklardaki «işbirlikçi»lerin ortalama bir yüzdesini bulmaya yarayabilir.

Devamı…Çağımızın Gerçekleri: Düşmanla işbirliği kim yapar? – Jean Paul Sartre