Çizgi Filmlerin Ekonomi Politiği ve Psikolojisi* – Özgür Özer

Giroux (1994) ve Artz’ın da (2002) üzerinde durduğu gibi çizgi filmler genellikle çocuksu ve masumane bir eğlence ya da eğitim aracı olarak kabul edilip siyaset-dışı ve zararsız addedilir (Aytaç, 2009, s.11). Çocukların en çok izledikleri, etkilendikleri ve model alıp taklit ettikleri bir iletişim aracı olarak çizgi filmler günümüz dünyasında çocukların bir tüketici olarak kodlanmasıyla başlayan ve onlara yönelik pazar anlayışıyla şekillenen bir sürecin içinde önemli yer alır (Aytaç, 2009, s. 11; Güneş, 2010, s. 17; Atan, 1995, s. 4).

Devamı…Çizgi Filmlerin Ekonomi Politiği ve Psikolojisi* – Özgür Özer