Feminizm, Cinsiyet ve Epistemoloji: Feminist Akımlar ve Liberalizmle İlişkisi – Emre Işık

feminizmKadınlar ve içinde bulundukları feminist yaklaşımlar, ataerkil ideolojiyi toplumsallığımızın tüm gerçekleşme biçimlerinin temelinde değerlendirir ve bu ideolojinin yok edilmesi amacıyla öneriler ortaya koyarlar. Bu bölümün ilk alt bölümünde, kadın hareketinin gelişimi ve eşitlik arayışı hedefinden kısaca bahsedeceğiz. İkinci alt bölüm, marksist feminizmin önermelerinin ele alınmasını içeriyor. Bunu, sosyalist ve radikal feminist yaklaşımların tartışılacağı iki alt bölüm izleyecektir. Feminist akımların ele alınacağı son alt bölümde ise, Simon de Beauvoir’ın kadını ele alışı üzerinde durulacaktır.

Devamı…Feminizm, Cinsiyet ve Epistemoloji: Feminist Akımlar ve Liberalizmle İlişkisi – Emre Işık

Türkiye kadın-erkek eşitliği konusunda neden Arapların bile gerisinde?

Türkiye, kadın erkek eşitliği konusunda geri kaldığı eleştirilerine sıkça hedef olan ülkelerden. Son olarak Dünya Ekonomik Forumu’nun birkaç hafta önce yayınladığı yıllık rapor, bunu bir kez daha ortaya koydu. Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri 105’inci sırada bulunuyorken Türkiye, kadın-erkek eşitliğinde dünyadaki en geri ülkeler arasında yer aldığını gösterdi. Cenevre merkezli Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) her yıl yayımladığı, 130 ülkeyi kapsayan dünyada kadın-erkek eşitliğinin durumu hakkında hazırlanan rapor, kadınların erkeklerle sağlık ve eğitim, ekonomik güç ve siyasi temsil açısından, hangi ülkede ne kadar eşit olduğunu ortaya koydu. İlk sıraları geçen yıl olduğu gibi Norveç, Finlandiya, İsveç ve İzlanda’nın aldığı raporda, Çin, ABD ve Fransa’nın net bir ilerleme kaydetti. Türkiye ise 134 ülke arasında 126. sırada. Peki, neden? İstanbul’dan Kürşat Akyol BBC Türkçe servisi için araştırdı.

Devamı…Türkiye kadın-erkek eşitliği konusunda neden Arapların bile gerisinde?

Kadının Toplumsal Ezilmişliğinin Tarihsel ve Ekonomik Arka Planı – Mert Sarı

Kimi küçük anaerkil (matriyakarkal) yerli ekinleri dışında tüm insanlık baba “erkini” yaşamakta. Yoğunluğu, toplumların modernleşme düzeyleriyle ters orantılı olarak farklılık gösterse de erkek egemenliği sosyal ilişkilerin yaşanılış biçiminin baskın karakteri babaerkilik ya da eş anlamıyla ata erkillik sosyal ilişkilerde kadın varlığı için cinsiyet temelinde eşitsizlik, ayrımcılık ve hiyerarşi doğururken erkek cinsine toplumsal üstünlük, öncelik ve güç saptamakta.Kısacası cinslerin, cinsiyetlerinden kaynaklanan eşitsizlik ve zor içerikli toplumsal ilişkiler ata erkilliğin belirgin sosyal vasfı.

Devamı…Kadının Toplumsal Ezilmişliğinin Tarihsel ve Ekonomik Arka Planı – Mert Sarı