Efsaneler ve gerçekler Hasan Sabbah ve Nizariler – Baha Okar

Cennet bahçeleri ve afyonkeş fedailer gerçek mi?/ Haçlıların ve Marco Polo’nun kaleminden Hasan Sabbah ve Nizariler / Batı’nın zihnindeki Doğu ve Hasan Sabbah / İsmaililer ve İslam’da muhalefetin toplumsal temelleri / Eşitlikçi İsmaili Cumhuriyeti: Karmatiler / Hasan Sabbah’ın Yeni Davet’i ve Nizariler / Daî örgütlenmesi ve Nizarilerin devlet yapısı
İsmaililerin ve bu devrimci geleneğin son halkası olarak Hasan Sabbah ve Nizarilerin nihai hedefleri zulmün olmadığı adil bir dünya kurmaktı. Bu balamdan başarısız oldukları, tarihin bildiğimiz akışım değiştiremedikleri kesindir. Ancak, ezilenlerin pek çok isyan deneyimini aşarak örgütlenmeleri, mücadele yöntemleri ve kısa salmayacak süreler boyunca iktidarı ele geçirebilmiş olmalarıyla tarihin yaprakları arasında unutulup gitmemeyi de başardılar. Tarihin egemenlerin gözünden yazımı her ne kadar çarpıtıp karalasa da, balçıkla sıvanmayacak nitelikleriyle ezilenlerin tarihinde özgün ve dikkate değer bir yer edindiler.

Devamı…Efsaneler ve gerçekler Hasan Sabbah ve Nizariler – Baha Okar

İsmaililer ve Hasan Sabbah: Köken ve Miras | İslam’da muhalefetin toplumsal temelleri

Nizari İsmaililerin efsanelere konu olan tarihi, Hasan Sabbah’m 1090 yılında Alamut Kalesini ele geçirmesiyle başlar. Bu dönemde İsmaililerin merkezi Mısır’daki Fatımi Halifeliğiydi. Hem İran hem de Suriye’deki İsmaililer Kahire’nin dinsel ve örgütsel otoritesine bağlıydı. 1072 yılında mezhebe katılmış olan Hasan Sabbah da, bu merkezin yönetiminde propaganda ve örgütlenme çalışması yürüten İsmaili daîlerinden (davetçi) biriydi. Eğitim için Mısır’a gönderildiğinde oradaki çürüme ve yozlaşmaya şahit olmuş, muhalif tavrı nedeniyle Mısır’dan uzaklaştırılmıştı. (25)

Devamı…İsmaililer ve Hasan Sabbah: Köken ve Miras | İslam’da muhalefetin toplumsal temelleri

Batı’nın zihnindeki Doğu ve Hasan Sabbah, Modern İsmaili araştırmaları – Baha Okar


Uzunca bir süre boyunca Batı’nın Nizariler hakkındaki bilgi ve düşüncesini özetlersek, acımasız ve yiğit bir şeyh, ölümüne bağlı müritler, gözü kara fedailerin en güçlü kralları bile korkutan suikastları, sadakati pekiştirmek için kullanılan afyon ve cennet bahçeleri, bu anlatanın akılda kalan öğeleridir. Dünya güzeli huriler ve altın hançerler de eklendiğinde, Avrupa’da dilden dile dolaşacak “Haşîşî efsanesi” tamamlanmaktadır.

Devamı…Batı’nın zihnindeki Doğu ve Hasan Sabbah, Modern İsmaili araştırmaları – Baha Okar

Yazar Kadrosu Sürekli Genişleyen Tutuklu Gazete’siden Yazılar

Yazar kadrosu sürekli genişleyen Tutuklu Gazete’nin ikinci sayısı  cezaevindeki 43 gazeteci ile yeni tahliye olan iki gazeteci ve iki konuk yazarın yazılarıyla 10 Ocak’ta yayımlandı.   Evrensel,  BirGün, Atılım ve  Aydınlık gazeteleri ile beraber ücretsiz  ek olarak dağıtılan gazeteden  Barış Terkoğlu, Türkiyede büyüyen sansürü faşizm dönemleriyle karşılaştırıyor; “Esasında Erdoğan’ın idealindeki medyanın iktidarla ilişkisi, otuzlu yılların Almanya’sından ya da İtalya’sından pek de farklı değil ” diyor.   Baha Okar, dışarda yasal olarak çıkan BirGün ve Gündem gazeteleri  ile süreli  sosyalist yayınların sıklıkla içeri alınmamasını elle alarak;  “Şu devletin işine akıl sır ermiyor doğrusu. Gazeteciler içeride, ama ne hikmetse gazeteleri içeri bırakmıyor.” olmasını eleştiriyor.   Erol Zavar, hukukun tamamen rafa kaldırıldığını belirterek “Sisteme dönük en küçük eleştiri ya da demokratik tepki ve eylem karşısında diktatörlüklere özgü bir panik gösteriyor. ” olduğunu belirtiyor.  Musa Kurt, hükümete karşı olan herkesi teröristle şuçlayan yargı için “Karşı mı çıktın, ezilenin-mazlumun yanında mı yer aldın? Mesleğin ne olursa olsun hedefe konulursun!..” diyor.

Devamı…Yazar Kadrosu Sürekli Genişleyen Tutuklu Gazete’siden Yazılar

Hasan Sabbah Üzerine | Eşitlikçi İsmaili Cumhuriyeti: Karmatiler – Baha Okar

Tüm bu toplumsal dalgalanmalar İsmaililiğin yapısına ve gelişimine de etkide bulundu. Mevalinin İslam toplumuyla bütünleşip ayrı bir sınıf olarak ayırt edici niteliklerini yitirmesiyle birlikte, İsmaililik ile mevalinin toplumsal özlemleri arasında oluşmuş özdeşlik ortadan kalktı. Bunun yerine İsmaililik ekonomik ve toplumsal olarak ezilen her kökenden kitlelerin daha geniş ve köklü muhalefeti için uygun bir siyasal çerçeve haline geldi. İsmaililiğin, Mehdinin dünyaya adalet getirmek üzere kısa zamanda geleceğini ilan eden mesajı, bu kitleler için oldukça etkili bir çağrıydı. Uzun süren gizlilik döneminin ardından İsmaililik, elverişli toplumsal-siyasal koşullardan da beslenerek, dinamik bir devrimci hareket olarak ortaya çıktı.

Devamı…Hasan Sabbah Üzerine | Eşitlikçi İsmaili Cumhuriyeti: Karmatiler – Baha Okar

Ender Helvacıoğlu: “Hukuktan umudumuzu kestik. On gram mantık, bir gram vicdan…”

Baha’ların davasının iddianamesinde suç delili olarak gösterilenler gerçekten suçsa/ Türkiye nüfusunun en az yarısını da tutuklamak gerekir. Ama zaten böyle iddianameler bunun için yazılıyor, böyle davalar bunun için açılıyor, böyle düzmece örgütler bunun için kuruluyor… Türkiye’yi kocaman bir F tipi cezaevine çevirmek için! Bakalım hâkimler bu faşizan uygulamanın aracı olmaya devam edecekler mi? On gram mantıkları ve bir gram vicdanları kalmış mı kalmamış mı?

Devamı…Ender Helvacıoğlu: “Hukuktan umudumuzu kestik. On gram mantık, bir gram vicdan…”