Jean-Paul Sartre ile yapılmış bir şöyleşi: ‘Bir zamanlar vardım, şimdi, artık yaşamıyorum gibi’

Sokrates’ten sonra ve günümüze değin, en çok tanınan filozof Jean- Paul Sartre düşünsel açıdan açtığı çığır ve edebi eserlerinin yanı sıra onu çağımızın en popüler figürlerinden biri haline getiren asıl şeyin felsefesinin izdüşümü olan politik tavırları oldu. Komünizme yakın duruşu, kendisine verilen Nobel ödülünü Fransa’nın Cezayir politikasını ve insanlar arasında uygulanan eşitsizlikler ile savaşları protesto etmek amacıyla almaması, insanoğlunun, olumlu olumsuz, bütün edimleri karşısında gösterdiği olağanüstü duyarlılık ve somut tepkileri…
İçinde bulunduğu toplumun sorunlarıyla ilgilenen, bu sorunlara karşı sorumluluk hisseden* Sartre ile 70 yaşında iken  Mıchel Contat tarafından  gerçekleştirilen  söyleşinin ilk bölümü aşağıdan okuyabilirsiniz.

Devamı…Jean-Paul Sartre ile yapılmış bir şöyleşi: ‘Bir zamanlar vardım, şimdi, artık yaşamıyorum gibi’