A.Nesin: Dağa zorla kimse çıkartılamaz ama askere alınanların çoğunun zorla alındığını biliyorum

Ahmet Nesin

Bak Erdoğan ve tayfası, deneyiminiz yok, o yüzden size biraz anlatayım. Ben gençliğimde Türkiye’de devrimin silahla yapılacağına inananlardandım. Kimse sizi  örgüte zorla çağırmaz, zorla örgüt elemanı da alamazsın zaten, çünkü illegal bişey yapıyorsan, zorla aldığın insan seni heran satabilir, en aptal silahlı örgüt bile bu riski göze alamaz. 
İllegal örgütlere zoraki adam girmez mi, girer elbet, o girenler bir bakarsın zamanı geldiğinde, yani darbe olduğunda sana işkence yapıyor, çüküne yada memene elektrik veriyor, bok yediriyor, yani Mahir Kaynak gibi seni deşifre ediyor. Anlayacağın mahir kaynaklardan alıp son günlerde halka sattığın bu bilgiler senin öz hakiki kendi kaynağın.

Devamı…A.Nesin: Dağa zorla kimse çıkartılamaz ama askere alınanların çoğunun zorla alındığını biliyorum

İktidar, Hukuk ve Psikolojinin Ortaklaşan Dili: Askerlikten Soğutma – Eda Erdener

TCK Md. 318- Halkı askerlikten soğutma maddesi vatan “sevgisini”, “sadakat” borcunu bizlere bırakmaksızın tanımlamış ama daha önemlisi bu görevin “severek ve isteyerek” yerine getirilmesini “şart” koşmuş, ayrıca bireysel olarak değil kolektif olarak hissedilmesi gereken ortak bir duygu olarak dayatmıştır.
Sevmenin ve istemenin nasıl “şart” koşulabileceği, o zaman bu durumun sevgi ve istek olmayacağı zaten yeterince açıktır. Peki, bir duygudan nasıl sorumlu tutulabilirsiniz? Elbette bu maddenin asıl hizmet ettiği şey, ordu ve askerliği eleştirilemez kurum ve değerler olarak korumaya almak ve bu değerler eleştirildiği takdirde, özellikle sivil kesime, açık bir gözdağı vermektir.

Devamı…İktidar, Hukuk ve Psikolojinin Ortaklaşan Dili: Askerlikten Soğutma – Eda Erdener

Pro Patria Mori: Vatan İçin Ölmek (Öldürmek) ya da Vahşetin Estetiği

Tüm toplumlar “savaş kurbanlarını” şu ya da bu şekilde estetize etmişlerdir. Siyasi, hukuki ya da dini bir değer uğruna “hayatını ortaya koyan” ve ortaya koyduğu bu hayatı, savaş esnasında yitiren kişiler ya tanrılaştırılmış ya da kahramanlaştırılmışlardır. Gerek Antik Yunan’da gerekse Roma İmparatorluğu’nda “vatan için ölmek” (pro patria mori) genel siyasi düşüncenin önemli bir bileşenini oluşturuyordu. Patria, yani vatan, Yunan’daki polis ya da Roma’daki respublica kavramlarıyla doğrudan ilişkiliydi. Öte yandan vatan için ölmeye, siyasi ve hukuki söylemin bir parçası olması hasebiyle manevi bir içerik yüklenmişti. Kantorowicz’in belirttiği üzere Antik dönemde patria salt coğrafi bir anlama sahip değildi. Vatan kavramı daha ziyade yurttaşların (politai) içinde yaşamlarını sürdürdükleri “evren” (kosmos) anlamında kullanılıyordu. Bu kosmos, Yunan’da polis, Roma’daysa respublica’da cisimleşiyordu.

Devamı…Pro Patria Mori: Vatan İçin Ölmek (Öldürmek) ya da Vahşetin Estetiği