Albert Einstein’ın ilginç alışkanlıklarından ne öğrenebiliriz? – Zaria Gorvett

Dünyanın en zeki bilim insanlarının ilginç alışkanlıkları da var. Örneğin ünlü İngiliz matematikçi, gökbilimci ve fizikçi Newton seksten uzak durmanın yararlarından söz ediyor, Yunan filozof ve matematikçi Pisagor fasulyeyi ağzına sürmüyor, ABD’nin kurucularından Benjamin Franklin çıplak ‘hava banyosu’ yapıyordu.

Devamı…Albert Einstein’ın ilginç alışkanlıklarından ne öğrenebiliriz? – Zaria Gorvett

Russell’ın, Einstein’a Yanıtı: “Hakkımda kısa da olsa yazmasını onur sayarım”

Albert EinsteinAlbert Einstein’ın hakkımda kısa da olsa yazmasını* onur sayarım. Beni övmesi sevinç verici. Fakat denemenin özünde güçlüğe düştüğümü söylemek isterim. Einstein, öylesine önemli çok şeyi öylesine kısaca anlatıyor ki tek cümleyle mi, yoksa bir cilt yazıyla mı yanıt vereceğimi, dahası kendisiyle ne ölçüde uzlaşıp ne ölçüde uzlaşmadığımı kestiremiyorum.

Devamı…Russell’ın, Einstein’a Yanıtı: “Hakkımda kısa da olsa yazmasını onur sayarım”

Einstein’in, Bertrand Russell’ın “Batı Felsefesi Tarihi*” adlı kitabı hakkındaki düşünceleri

felsefe-tarihiBertrand Russell’ın Felsefe Tarihi üzerine bir şeyler yazmam istendiği zaman, Russell’a duyduğum hayranlık ve sevgi dolayısıyla bu isteği hemen kabul ettim. Russell’ın yapıtlarına sayısız mutlu saatler borçluyum. Bu sözleri, Thorstein Veblen dışında hiçbir çağdaş bilimsel yazar hakkında kullanamam.

Devamı…Einstein’in, Bertrand Russell’ın “Batı Felsefesi Tarihi*” adlı kitabı hakkındaki düşünceleri

Einstein’dan Oğluna Mektup: Marangozluk ve piyano çalmak senin yaşında birisi için iyi uğraşlar…

Albert Einstein1915 yılında, 36 yaşında olan Einstein savaş mağlubu Berlin’de yaşarken, ayrı yaşadığı karısı, oğulları Hans Albert Einstein ve Eduard “Tete” Einstein’la görece daha güvenli olan Viyana’da yaşıyordu. Aynı yıl 4 Kasım’da, tüm dünyada ün kazanmasını ve tarihe adını yazdırmasını sağlayan, genel görelilik kuramını üzerine iki sayfalık baş eserini tamamladıktan sonra, 11 yaşındaki oğlu Hans Albert’e aşağıdaki mektubu göndermişti.

Devamı…Einstein’dan Oğluna Mektup: Marangozluk ve piyano çalmak senin yaşında birisi için iyi uğraşlar…

Savaş Üzerine Albert Einstein ve Sigmund Freud Mektuplaşması

.Albert Einstein1932 yılında Albert Einstein* diğer aydın ve bilimadamlarının da desteğiyle savaşa karşı uluslararası bir hareket başlatmı ve bu amaçla ilk olarak Sigmund Freud`a bir mektup göndererek onun fikrini almıştı. Genel olarak toparlarsak, Albert Einstein insanlığı savaş tehdidinden uzaklastıracak bir yol olup olmadığı, yönetici sınıfların nasıl olupta kitleleri canlarını yitirme pahasına ölüme sürükleyebildiği ve bu yıkıcı etkileri denetlemenin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme amaçlı gönderdiği mektup ve Freud ‘un yazdığı cevabının kısa özetini aşağıdan okuyabilirsiniz

Çok sevgili Bay Freud,

Devamı…Savaş Üzerine Albert Einstein ve Sigmund Freud Mektuplaşması

9 Maddede Albert Einstein’ın Savaş Karşıtı Mücadelesi

Albert EinsteinEinstein, hayatı boyunca iki dünya savaşına tanık olmuş ve yaptığı bilimsel çalışmalarla ister istemez bu savaşların gidişatını etkilemiştir. Yaşanılan birçok olay onu derinden etkilemiş, bunun sonucunda Einstein dünyadaki varolan durumu sorgulama ve bu gidişatı etkileme çabası göstermiştir. Örneğin günümüzde çoğumuzun öğrenince önce şaşırdığı, sonra kanıksadığı bir gerçek olarak Amerikan halkının dünyadaki olaylara ilgisizliği ve bu konularda bilgisizliği 8’inci maddede ifade edildiği gibi Einstein tarafından öngörülmüştür. Amerika teknoloji olarak diğer devletlere görece ileriyken Amerikan halkının bu gelişmelere kıyasla birçok konuda geride kalmışlığı ve ilgisizliği, bilimin topluma yayılmamasıyla ve sadece teknoloji üretme vizyonu verilerek kısır bırakılmasıyla açıklanabilir.

Devamı…9 Maddede Albert Einstein’ın Savaş Karşıtı Mücadelesi

İnsanlığımızı koruyarak gayri meşru otoriteyi nasıl alt ederiz? -David Cromwell

David CromwellNeden aktivistler çoğu kez motivasyon, yalnızlık, kendini tüketme, bencillik ve ıstırap gibi hassas insani meselelerle ilgilenmeyi savsaklarken zor olaylara, bir sürü şahıs ve sıkıcı tartışmalara odaklanır? Neden seçkinlerin iktidarına çoğunlukla öfke, nefret ve bazen de şiddetle tepki gösteririz? İnsanlığımızı koruyarak gayri meşru otoriteyi nasıl alt ederiz?
Karl Marx bir keresinde şuna dikkat çekmişti: “Radikal olmak kökene inmektir ve köken insanın kendisidir.” “Mülkiyet hırsızlıktır” diye yazan Pierre Joseph Proudhon şunu öğütlemişti: “Eski Dünya çözülme süreci içerisindedir. O sadece düşüncedeki ve kalplerdeki yekpare devrimle değiştirilebilir.”

Devamı…İnsanlığımızı koruyarak gayri meşru otoriteyi nasıl alt ederiz? -David Cromwell