Alain Badiou: Ötekini tanımaya dayalı her türlü etik hüküm kesinlikle terk edilmelidir

Özellikle Nazizm sonrasında yeni bir kimliğe bürünen etik kavramı, günümüz dünyasına gelinene değin düşün alanında gitgide daha fazla yer kapladı. Her şeyden önce insan hakları alanıyla bağlantılı olarak önümüze gelen bu kavram, tıp, medya, hukuk vb. alanlarda da sık sık tartışma konusu oluyor.
Söz konusu tartışmalarda genellikle neyin etiğe uyduğu, neyin uymadığı, şu ya da bu tikel alanın etiğinin nasıl olması gerektiği üzerinde duruluyor. Ama etik kavramının kendisi sorgulanmıyor, sorgulansa dahi ürkekçe dokundurmaların ardından Kant’a kadar uzanan bir dizi referans vermekle yetiniliyor.
Peki bunun ötesine geçilebilir mi?  Philosophie’de felsefe dersleri dışında, matematikten sanata, radikal siyasete kadar pek çok alanda uğraş vermekte olan Alain Badiou bunu amaçlıyor.

Devamı…Alain Badiou: Ötekini tanımaya dayalı her türlü etik hüküm kesinlikle terk edilmelidir