Kadıköy Geleneksel günlerinin dördüncüsü 3-13 Nisanda NHKM’de

21

10 Günlük etkinlik programını aşağıdan inceleyebilirsiniz
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde 3-13 Nisan tarihleri arasında KadıköyGeleneksel günlerinin dördüncüsü düzenleniyor. KadıköyGeleneksel günlerini sürekli kılmanın Geleneksel Kültür’e yakın durabilmeyi ve onu içselleştirmeyi, dayatılmakta olan “hafızasızlığı” reddetmenin yollarından biri olarak gören NHKM’nin duyurusunda “Çünkü ‘Geleneksel Kültür’ resmi tarihin anlatmadığı insanları ve hayatları anlatmaktadır. Bizim de bu hayatlardan alacak ve öğrenecek çok şeyimiz olduğu açıktır. Ayrıca bu hayatlara çok ciddi borcumuz da olduğu ortadadır” deniliyor.

Geleneksek kültürün temsilcisi birçok değerli üstadının konuk edileceği KadıköyGeleneksel’de açılış konserini 3 Nisan’da Erdal Erzincan verecek. 4 Nisan’da Özer Özel ile geleneksel sazımız tanbur üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek, “Meşk, Birlikte Çalıp Söylüyoruz” etkinliği yapılacak. 6 Nisan’da Haçatur Avetisyan’ın eserlerini Esra Berkman ve Ayça Daştan kanun ve piyano ile seslendirecek. 7 Nisan’da Adige-Abhaz Halk Şarkıları Orkestra ve Korosu, 8 Nisan’da Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu bir konser verecek. 9 Nisan’da kaval, oğur sazı, gitar ve perküsyondan oluşan “An Projesi” bir dinleti sunacak. 10 Nisan’da arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile besteci ve perküsyoncu Yinon Muallem’in ortak projeleri Telveten’de, etnik ve klasik müzik sıradışı bir buluşmayla bir araya gelecek. 11 Nisan’da Mustafa Hisarlı “Bağlama” ve “tavır” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek, Melihat Gülses konser verecek. 12 Nisan’da Nazım Kumpanya, 13 Nisan’da Hayri Dev ve Grubu dinleyiciyle buluşacak. KadıköyGeleneksel günlerinde konser ve söyleşilerin yanı sıra belgesel film gösterimleri de yapılacak.

KONSER
03 NİSAN Saat 20:30       NHKM / Ruhi Su Salonu
ERDAL ERZİNCAN
Anadolu’nun sunduğu değerleri bağlamasıyla ustalıkla icra eden Erdal Erzincan, KadıköyGeleneksel günlerimizin açılış konserini gerçekleştirecek. Bağlamayla tanışmasını usta-çırak geleneğine dayandıran Erzincan, ayrıca gençlerden oluşan 25 kişilik bir bağlama orkestrasıyla bu geleneğin sürmesi için çalışmalarına devam ediyor.
 
“Bağlamayı sadece bir enstrüman olarak görmüyorum. Bir kere Alevi toplumunda çok önemli bir yere sahip; kutsal bir tarafı var: Telli Kur’an deniliyor. Bütün inancını, kültürünü kısaca her şeylerini bağlamayla ifade ediyorlar. Zamanın ozanlarına dikkat edin, elinde sazıyla başkaldırıyor; bakıyorsunuz ki o bağlama gazete görevi görüyor; bir köyden başka bir köye haber ulaştırırken ozan elinde sazıyla okuyor, destanlar söylüyor. Yani bağlamanın yalnızca enstrüman niteliği yok, toplumsal yanı da var. O anlamda bağlamanın Anadolu halkı için çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum”.  Erdal Erzincan
 
KONSER
08 NİSAN Saat 20:30                   NHKM / Ruhi Su Salonu
ERKAN OĞUR ve İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
 
04 NİSAN Cumartesi
Müzikli Sohbetler / Saat 15:00            NHKM / Mahmut Dikerdem Salonu
ÖZER ÖZEL
Geleneksel sazımız “tanbur” üzerine…
Halen Yıldız Teknik Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Öğretim Görevliliği’ne devam eden Özer Özel, zengin bir gelenekten ve birikimden beslenen icracılığı ve  “tanbur” üzerine sohbetiyle konuğumuz olacak.
  
Konser / Saat 18:30                    NHKM / Sofa
MEŞK
Birlikte çalıp, söylüyoruz…
 
KONSER
06 NİSAN Pazartesi 20:30         NHKM / Ruhi Su Salonu
“KANUN VE PİYANO”
Haçatur Avetisyan’ın eserleri
 Esra Berkman (Kanun), Ayca Daştan (Piyano)
 Avetisyan’ın kanun için yazdığı eserlerin incelemesinde, eserlerini üç değişik tarzda oluşturduğu görülmektedir; orijinal kanun eserleri, halk müziği ve geleneksel malzemelerin kanuna transkripsiyonu şeklinde ve Ermeni ve Batılı bestecilerin eserlerinin kanun için transkripsiyonu şeklindedir.
 
Bu konserde, Avetisyan’ın kanun ve piyano için yazdığı ve sözü edilen üç besteleme tekniğine de örnek olabilecek eserler seslendirilecektir.
 H. Avetisyan, S. Barhudarhan, Kr. Hahinyan, Komitas, A. Haçaturyan, E. Grieg, Tenigü gibi bestecilerin yanı sıra anonim bir Ukrayna halk ezgisinin de yer aldığı konserde kanunu Esra Berkman, piyanoyu Ayca Daştan icra ediyorlar.
 
KONSER
07 NİSAN Salı Saat 20:30           NHKM / Ruhi Su Salonu
 WARADA
Adige -Abhaz Halk Şarkıları Orkestra ve Korosu
 Şef: Ruhet Gürbüz, Yöneten: Mahinur Tuna
 2005 yılında kurulan ve adını Adige- Abhaz mitolojik müzik ailesinden (musalar) alan WARADA topluluğu “Warada Genç”, Warada Mızıka” ve “Warada Çocuk” olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Müzikologların: “Bu folklorik şarkılar relikt (fosil) şarkılar olup stilistik özellikleri, işlevsel görevleri bakımından MÖ ki tarihlerden beri gelişmiş formlara sahiptir” dedikleri Adige ve Abhaz halk şarkılarını tüm özelliklerini elden geldiğince yansıtmaya çalışan “WARADA GENÇ” bu gece sizlere yer yüzünün bütün seslerini kontrol eden müzik tanrısı Aşamez’in flütünün beyaz tarafını üfleyecek ve size son derece bereketli bir repertuvar sunacak.
Mitolojik şarkılar (Hitit ritüellerinin Kafkas varyantı), üretim şarkıları, tedavi amaçlı şarkılar, kahramanlık ve aşk şarkılarının yanı sıra biraz da dans müziği ile coşacaksınız.

KONSER
09 NİSAN Perşembe 20:30 / Ruhi Su Salonu
 “AN Projesi”
Sinan Cem EROĞLU: Kaval, Oğur Sazı
Cenk ERDOĞAN: Perdeli – Perdesiz Gitar
Yinon MUALLEM: Perküsyon
Cemil TATLIPINAR: Bas Gitar

10 NİSAN CUMA Saat 20:30         NHKM / Ruhi Su Salonu
TELVETEN
Şirin Pancaroğlu ve Yinon Muallem, Sinan Cem Eroğlu (kaval)

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile besteci ve perküsyoncu Yinon Muallem’in ortak projeleri Telveten’de, etnik ve klasik müzik sıradışı bir buluşmayla bir araya geliyor. Şirin Pancaroğlu’nun klasik Batılı tarzı ile Yinon Muallem’in Doğulu perküsyonu, yenilikçi ve büyülü bir tını oluşturuyor. İkili, barok müzikten Arjantin tangosu ve İspanyol klasik müziğine; Yinon Muallem’in orijinal bestelerinden Türk halk müziği ve Azeri müziğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki farklı müzik türlerinden seçilmiş zengin bir repertuar seslendiriyor.
İkiliye bu konserde konuk müzisyen olarak kaval ile Sinan Cem Eroğlu eşlik ediyor.

 11 NİSAN Cumartesi 
Müzikli Sohbetler / Saat 15:00   NHKM / Mahmut Dikerdem Salonu
MUSTAFA HİSARLI
“Bağlama” ve “tavır” üzerine…
Geleneksel halk müziğimizin kaynak kişisi Kütahyalı Hisarlı Ahmet’in oğlu olan Mustafa Hisarlı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. TRT İstanbul Radyosu’nda saz sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet veren sanatçı, zengin bir gelenekten ve birikimden beslenen icracılığı ile konuğumuz olacak.
 
 
Konser / Saat 18:30    NHKM / Ruhi Su Salonu
MELİHAT GÜLSES
***
 
KONSER
12 NİSAN Pazar saat 16:00   NHKM / Ruhi Su Salonu
NÂZIM KUMPANYA / Compania

Koro kadrosu

Mutlu Ödemiş; şef
R. Yiğit Özatalay; piyanist

Şebnem Ünal soprano                             Nimet Çakıcı           alto
İmge Mıngıroğlu soprano İrem Derlen alto
Nevra Yapıcı soprano                               Seyhan Şahin          alto

Emin İgüs               tenor                                   Vedat Sakman        bas
Gökhan Şeşen tenor                                   Ufuk Karakoç        bas 
Burhan Şeşen        tenor
Özgür Ay                  tenor
 
Nâzım Kumpanya, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin çağrısıyla, birlikte müzik yapmak üzere 2007 yılının Ekim ayından beri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müzik alanındaki “usta ve çırakların” bir araya gelerek oluşturduğu, kendini “eşliksiz koro, eşlikli solistler topluluğu” olarak ifade eden Kumpanya, dünya üzerindeki tüm coğrafyaların müzikal birikimine açık olmakla birlikte kendi beste ve düzenlemelerini seslendirmeyi ana hedefi olarak görüyor.

Topluluğun üyeleri kumpanya adını almalarını; “Kumpanya aynı zamanda bir yol ve hayat arkadaşlığını içeriyor. Çünkü kumpanya, yollara düşmüş, ortak beklentiler etrafında toplanmış insanların hayatıdır, yol arkadaşlığıdır, yoldaşlıktır, paylaşmaktır” diye açıklıyorlar.
 
13 NİSAN Pazartesi saat 20:00 / NHKM / RUHİ SU SALONU
KONSER
HAYRİ DEV VE GRUBU
 
“Ormanın Ardında” belgesel filminin gösterimiyle….
Yön: Jerome Cler
Jérome Cler, etnolog ve etnomüzikolog olarak Denizli Çameli’nde on yılı aşkın süren araştırmalarının sonunda “ormanın ardında” adlı belgeseli çekmiş. Araştırmaları süresince ve filmin çekimi sırasında bölge aileleri ile yakın ilişkiler kurmuş, onlarla birlikte yaşamış. Belgeselin konusu olan Denizli yöresi yaşam biçimi, gelenekleri ve müziği çarpıcı ve ayrıntılı bir biçimde verilmiş. Belgeselin merkezindeki Hayri Dev yörenin ve yöre kültürünün en önemli temsilcilerinden biri; oğlu Zafer ve torunu Kısmet ile geleneğin nesiller arası sürekliliğini sağlaması da ayrıca çok büyük önem taşımaktadır.
 Belgeselin ardından “üçlü” den yörenin özgün müziğini ve oyunlarını dinleyip, izleyeceğiz.
 
Ayrıntılı bilgi için:
NÂZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
Adres: Bahariye Cd. Ali Suavi Sk. (Sanatkârlar Sk.) No: 07 Kadıköy
Telefon: 0216 414 22 39 www.nazimhikmetkulturmerkezi.org

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz