BEZMARA TOPLULUĞU: ‘YİTİK SESİN PEŞİNDE’ ERKEN DÖNEM OSMANLI MÜZİĞİ

Bazılarının yeryüzünde ikinci bir örneği olmayan çalgılarla, erken Osmanlı musikisine ait örnekler icra eden Bezmara topluluğu, “günümüz müzisyenlerinin el atmadığı eski nota albümlerindeki eserleri, bestelendikleri dönemlerin çalgılarıyla seslendirme” projesinden doğdu. Fikret Karakaya’nın bu projesi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün desteğiyle ve Amerikalı müzikolog Walter Feldman’ın değerli katkılarıyla hayata geçme imkanı buldu. Bugün hiçbir çalgı müzesinde veya … Okumaya devam et BEZMARA TOPLULUĞU: ‘YİTİK SESİN PEŞİNDE’ ERKEN DÖNEM OSMANLI MÜZİĞİ