2. Bingöl Karer Kültür Festivali Program Broşürü

0
1

_

Karer Kültür Festivali, tüketim ve eğlence amaçlı bir aktivitenden öte hoşgörü ve paylaşım temeli üzerine kurulan kültürümüze sahip çıkmanın ve yaşatmanın sonraki kuşaklara aktarmanın, bölge halkının yaşam şartlarını gündeme getirmek ve değiştirmesini sağlamanın bir aracıdır.

Yaşam biçimi olarak kültür
ilk kez 17. yüzyılda günümüzdeki anlamına yakın olarak Pufendorf tarafından kullanılan kültür terimi, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan dil, düşünce, gelenek, gibi her türlü maddi ve manevi değerleri sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren toplumun ortak değerlerinin tümü kapsar.

Kültür, topluma ait ortak yaşayış düzeninin, zaman içinde değişme, gelişme ve yenilenme özellikleri taşıyan bir bütünün parçası olduğu için canlı ve tabii bir varlık niteliğinde durağan değil dinamik bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla süreklilik vasfı taşır.

Günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması bölgesel göç olguları tüketici ve bencil egemen kültürün etkisinde kalmasına sebep oldu.

Bu açıdan Karer Kültür Festivali, tüketim ve eğlence amaçlı bir aktivitenden öte hoşgörü ve paylaşım temeli üzerine kurulan kültürümüze sahip çıkmanın ve yaşatmanın sonraki kuşaklara aktarmanın, bölge halkının yaşam şartlarını gündeme getirmek ve değiştirmesini sağlamanın bir aracıdır.
Bu bilinçle hareket etmek yaptığımız işin anlamlandırılması yönünden oldukça önemli, Bir çoğumuz için doğduğumuz ve ilk adımlarını attığımız bu topraklara -kısa bir süreliğine bile olsa- bir geri dönüş, Ülkenin başka bir yerinde veya dünyanın herhangi bir ülkesinde doğmuş Karerliler ve diğer katılımcılar için tanımaya/anlamaya yönelik kültürel bir yolculuktur. (Karer Kültür Festivali broşüründen)

2. Bingöl Karer Kültür Festivali 23 sanatçının katılımı dışında 
Bingöl Halk Oyunları oyunları, Op. Dr. Mustafa Güreş’in çevre ve sağlık konulu sohpeti, Öğretim Görevlisi Dr. Nurşen Gürboğa, Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın ve Gazeteci Turabi Kişin’ in katıldığı Göç konulu panel düzenlenecek.
Metin Kaygalak, Mehmet Bozgan, Mehmet Tüzün, Halis Yurtsever, Hasan Sevin, Daimi Bingöl, Ömer Berdibek ve Hasip Bingöl şiir dinletisi, Doğu’nun  kadınlarını konulu tiyatro oyununu Diyarbakır Sur Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenecek.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz