Posts Tagged ‘Latin Amerika Sineması’
13
Mar


5a) Latin Amerika Kıtasının Özgünlüğü

<öncesi] Bu deneme, yönetmenlerin manifestolarından yapılan alıntılar ve Latin Amerika’nın özgünlüğüne dair yapılan vurgular, teorikleştirilmiş, dinamik ve bitmemiş bir Latin Amerikalı sinemasal hareketin üzerine yapılan bir çalışmanın parçası olarak kabul edilmelidir. “Sinemasal temsilin tarihi”ne belirli anlamlarda karşılık gelirken, bir yandan Yeni Latin Amerikan Sineması hareketinin bir yandan ulusal ölçekli olma, öte yandan bir kıtanın bütününü temsil ettiğini unutmamaya çalışmaktadır. Bunların dışında özgün bir yanı da vardır; Devamı »

Toplam okunma (11828) Bugün(1) Son okunma tarihi (31 March 2015)

, ,

Arşivler