ankara escort, ankara escort

SSCB’nin 60 Propaganda ve Kampanya Afişi

sscbSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Komünist ideolojinin ve programın anlaşılır bir biçimde halka ulaşmasını sağlamak, insanların düşüncelerini yönlendirmek, davranışını değiştirmek ve bilgi vermek için  propaganda afişlerini yaygın bir şekilde kullandı.

Parti bu afişler aracılığıyla ilerlemeyi güncel kılıyor, sosyalizmi  övüyor, genç kuşağı eğitiyor ve yeni toplumsal-kültürel ölçütler ve değerler belirliyordu. Sarhoşlukla mücadeleden kitap okumaya kadar işçi sınıfına sosyalist bilinç aşılamayı amaçlayan toplumsal dönüşümü sağlamaya yönelik afişler hazırlanıyordu. Halkı cesaretlendirmek ve gelecekleri hakkında iyimser olmalarını sağlamak için umut aşılıyorlardı.

Bu yolla yeni bir insan yaratma ideali için sınıf kimliği inşa ediyor, yeni rol modeller oluşturuyordu.  Örneğin; 1941 yılında tasarlanan bir Soyvet köylü kadın portresi kullanılarak “Don’t chat! Chatting leads to treason.” (Dedikodu yapma! Dedikodu ihanettir.) afişi asılıyordu.  1941 yılında da Almanlar tarafından işgal edilip 1945 Nisanı’na kadar süren bu savaş milyonlarca insanın ölümüne neden olan yıllarda Sovyetler, büyük şehirleri savunmak için kadın ve çocukları savaşa çağırıyordu.

Yorum yapın

Daha fazla Foto Galeri, Öteki Tarih
Şekerin Karanlık Tarihi – David Singerman

Rafinericiler Amerikalıları ham şeker yemekten caydırmak için de bir kamuoyu...

Kapat