Son 50 Yılda Dünyanın En Çok Okunan 10 kitabı

Son 50 yılda basılan ve satılan kopyalarını hesaplayarak dünyanın en çok okunan 10 kitabı sıralanmış. Bunlardan bazılarını tahmin edebilir, bazılarına şaşırabilirsiniz. Eski Çin Komünist Partisi Başkanı Mao Tse-Tung’ın Söylemleri, Marks’ın Kapital’inden, İncil, Kuran’dan çok okunuyor.

Dünyanın en çok okunan kitapların 10’dan geriye doğru listesi:

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
“Bü­tün ıs­tı­rap­lar aşk­tan do­ğu­yor…” Baharın Ettikleri – Orhan Veli

Bir ya­zı yaz­mak is­ti­yor­dum. Kâ­ğı­dı ka­le­mi al­dım, ta­ra­ça­ya çık­tım. Ta­ra­ça de­di­ğim, otur­du­ğum ote­lin en üst ka­tın­da. Ha­va da do­mu­zu­na gü­zel....

Kapat