Anadolu’nun Solan Rengi Süryaniler ve Geleneksel Süryani Halk Ezgileri – Traditional Assiryan Music


Süryaniler yaşadıkları coğrafyada kültür anlamında derin izler bırakmış, bugün yeni nesil tarafından pek bilinmeyen kültürel zenginlikleri halen varlığını sürdürmektedir. Dünya coğrafyası üzerinde bugüne kadar kurdukları bir devlet olmamasına rağmen her türlü şartlar altında kültürel birikimlerini koruyarak günümüze kadar ulaştırabilmiş bir halktır Süryaniler.

Devamı >>

Süryani müziği üzerine yapılmış en iyi iki albüm: “Süryaniler 1” , “Süryaniler 2”

suryanilerMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Melih Duygulu ve Kalan Müzik tarafından hazırlanan bu iki albüm, Süryani müziği alanında, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma. iki CD’den oluşan, albüm’lerin ilki, Süryani kilisesinde ayinlerinde, çeşitli amaçlarla ve çeşitli zamanlarda söylenmiş olan makamlardan, koro ve solo icralara ait farklı ilahilerden oluşuyor.

Devamı >>