Category Archives: Süryani Müzikleri- Süryanice Müzik

Anadolu’nun Solan Rengi Süryaniler ve Geleneksel Süryani Halk Ezgileri – Traditional Assiryan Music


Süryaniler yaşadıkları coğrafyada kültür anlamında derin izler bırakmış, bugün yeni nesil tarafından pek bilinmeyen kültürel zenginlikleri halen varlığını sürdürmektedir. Dünya coğrafyası üzerinde bugüne kadar kurdukları bir devlet olmamasına rağmen her türlü şartlar altında kültürel birikimlerini koruyarak günümüze kadar ulaştırabilmiş bir halktır Süryaniler.