Hitlerin Son 13 Günü: Adolf Hitler Nasıl Öldü? – Savaş Özpınar

Sığınağın içindeki Adolf Hitler, sonuna kadar ümidini yitirmemiştir. O, Alman zaferine inanmaya devam ederken, Ruslar Berlin’i çepeçevre kuşatıyorlardı. Sovyet askerleri başkentin dörtte üçünü işgal ettikleri anlarda, Hitler hâlâ Wenck’i imdada çağırıyordu.

devamını oku>

Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Emin Akif Ersoy’un hüzünlü hikâyesi

Çetin Altan böyle anlatıyor… gazetelerde küçük bir haber ilişti gözüme: Beşiktaş’daki çöp bidonlarından birinde Mehmet Akif’in oğlunun ölüsü bulunmuştu… 

devamını oku>

Merkezi Feodal Osmanlı Devleti – Mahir Çayan

Osmanlı devletini iki aşamada ele almak gerekir: a) Askeri Merkezi Feodal Osmanlı İmparatorluğu. b) Komprador-Feodal Osmanlı Devleti. Osmanlı toplumu, klâsik feodal bir bünyeye sahip olmamasına rağmen feodal bir devletti. Tam deyimiyle –özellikle 15. yüzyıldan sonra– toplumsal yapı; askeri merkezi-feodal bir yapıydı.

devamını oku>

Avrupa’da Demokrasi ve Diktatörlük: Faşizmin sosyal refah vaadi üzerine – Sheri Berman

Faşizm sadece nefretten ibaret değildi; istikrar ve sosyal refah önermişti. Dünya genelindeki faşist hareketler, kendi ‘milletlerine’ istikrar ve toplumsal refah vaat ederken, dünyaya savaş ve ölüm saçtılar.

devamını oku>

IV. Murad’ın Kardeşlerini Katletmesi – Halil İnalcık

II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın tahttan indirilmesinden sonra hayattaki şehzâdelerin en büyüğü Murad ekberiyyet kuralı gereği tahta çıkarılmıştı. Murad “kanûn-i kadîm” gereğince kardeşlerine dokunmayacağına dair yeniçerilere söz de vermişti. I. Ahmed’den (1603–1617) beri kardeş katli kuralı uygulamadan kalkmıştı.

devamını oku>

Sabahattin Ali’nin kaçışı, öldürülüşü ve katili Ali Ertekin’in mahkeme ifadesi

Başlıksız-1 kopya.jpg6565Daha önce, erkek kardeşi Fikret Şenyuva ile İstanbul’da karşılaşmıştı. Ona, “Benimle çok uğraşıyorlar, canıma tak dedi. Artık dayanamayacağım.” demişti. “Anneme yirmi beş lira gönderdim. Yine göndereceğim. Bir gün gelir de gönderemezsem, beni yok bilin!..”

devamını oku>

Nazım Hikmet, Lenin’in Ölümü’nü anlatıyor: Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum

Şanuar sinemasının oraya geldik. Bir yerlerde, kocaman yüksek, tahta avlu kapıları birdenbire açıldı. Yanımızda mı, önümüzde mi, karşımızda mı, farketmedim. Kamyonlar, adamlar fırladı avlu kapısından. Ve bir feryat işittim. Her halde bağıran birçok insandı o anda, ama bana bir tek insan feryat ediyormuş gibi geldi. Işıklı, telaşlı, upuzun caddeden, geceden, soğuktan güçlü bir tek insan feryat etti:

devamını oku>

Osmanlı İmparatorluğunda Özerk Eyaletler – Halil İnalcık

Özerk Eyâletler
Osmanlı İmparatorluğu çeşitli dönemlerde sınırları içine alınan bölgeler dolayısıyla, ayrı idarî sistemleri uygulamaya gitmiştir. İmparatorluğun Fâtih zamanında merkeziyetçi kuruluş döneminde Tuna ile Fırat nehirleri arasındaki bölge, ilk çekirdek bölge olarak kabul edilebilir.

devamını oku>