Sapıklar Üzerine Genel Yargılar – Sigmund Freud

Değişme ve Hastalık — Bazı belirgin hallerde ve özel koşullar içinde sapıklıkları incelemiş olan hekimler pek doğal olarak, daha önce dönüklükte olduğu gibi bunları hastalık ya da soysuzlaşma semptomları belirtileri olarak kabule yanaşmışlardı.

devamını oku>

Felsefe Öncesinde Evrensel Bağıntılılık Düşüncesi – Aydın Çubukçu

Evreni bir bağıntılar-ilişkiler örgüsü olarak düşünmenin ve bu bütünlüğü etkileyerek dönüştürebilme çabasının ilk izlerine, ilkel dinlerde, büyüde ve mitolojide rastlayabiliriz. Vahşet çağının dini sayılan animizm, her şeyde bir ruh bulunduğuna inanıyordu.

devamını oku>

Yabancılaşma: Bir Değer İlişkisi Olarak Devlet – Bertell Ollman

Kapitalizmde siyasi ilişkiler tamamen insanlık dışıdır. Bu durum, vatanseverlik kavramında uygun bir biçimde özetlenebilir. Marx bu kadar açık söylememesine rağmen “vatanseverlik” dendiğinde genel olarak anlaşılan; devletle ilişkilendirilen, kopuk ve kişisel olmayan bir tür aidiyeti ifade eder.

devamını oku>

Aşk Bugüne Değin Bildiklerimizden Daha Fazla Bir Şeydir – Peter Lauster

“Aşkın niteliğini araştırmak; bugün onun pek seyrek yaşandığını saptamak; ama aynı zamanda bunun nedeni olan toplumsal koşullan eleştirmek anlamına gelir. Kişiden kişiye değişmesi seyrek bir şey olmayan ama aynı zamanda genel bir olgu olarak aşkın olabilirliğine olan inanış, insanın özünün kavranmasına dayanan akılcı bir inanıştır.”

devamını oku>

Kadınlardaki İğdiş Edilme Kompleksinin Kökeni Üstüne – Karen Horney

İğdiş edilme kompleksinin alabileceği biçimler konusundaki bilgimizin giderek daha geniş boyutlara ulaşmasına karşın, bir bütün olarak kompleksin tümel yapısı konusundaki içgözlemlerimizin buna karşılık gelen bir yaran olmamıştır.

devamını oku>

Friedrich Nietzsche: Tüm uzun süren şeyleri görmek, kavramak zordur

Ama siz anlamıyor musunuz bunu? Zafere ulaşması için iki bin yıl gerekmiş bir şeyi görmüyor mu gözleriniz?.. Şaşılacak bir şey yok bunda: tüm uzun süren şeyleri görmek, kavramak zordur.

devamını oku>

Felsefe ve Din: Felsefeye İhtiyacımız Var mı? – Alan Woods

Hayatı anlamsız bir dizi tesadüf olarak ya da düşüncesiz bir rutin olarak anlamak istemeyen herkes, felsefeyle, yani gündelik varoluşun dolaysız sorunlarının üzerine çıkan düşünceyle meşgul olmak zorundadır.

devamını oku>

İnsanlar tercihlerine nasıl karar verir? – Yuval Noah Harari

Duygularımız yalnızca özel hayatlarımıza anlam kazandırıp şekil vermekle kalmaz, sosyal ve siyasal süreçlere de anlam kazandırır. Ülkeyi kimin yöneteceğini, hangi dış politikayı izleyeceğimizi, ne gibi ekonomik adımlar atacağımızı tasarlarken cevapları kutsal metinlerde aramayız.

devamını oku>

bostancı escort kurtköy escort kadıköy escort ankara escort ankara escort bayan şirinevler escort beylikdüzü escort kocaeli escort avcılar escort ankara escort