Category Archives: Edebiyat – Literature

“Demek İnsan en yüksek mertebede hayvandır yeni anladım” Enver Gökçe ve Toplumcu Şiir

Enver Gökçe“Fakültenin yanı demirden köprü Fakültenin önü bir sıra kavaktı Biz bir garip yiğit kişiydik Bütün hürriyetler bizden uzaktı Faşistler camlara yürüdüler Kürsüleri kırdılar, höykürdüler Tığ teber şahı merdan ‘Tanrı Dağı kadar Türktü bunlar, Hıra Dağı kadar Müslüman.’ Ve de kanlı bıçaklı düşman … Gökler ışıyordu yer yer Ortalık ala şafaktı.”
Yirminci yüzyılın başlarında, neredeyse tüm dünyada eşzamanlı olarak gelişen siyasal ve toplumsal hareketlere bağlı olarak yeni bir edebiyat akımı doğdu. Toplumsal gerçekçilik ya da sosyalist gerçekçilik adı verilen bu akım; şiirden, edebiyatın ve sanatın her alanına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdi. Emekçilerin sorunlarını, emek-sermaye çelişkisini ve yaşamsal kaygılarını konu alan bu akım, “toplum için sanat” görüşünü temsil ediyordu. Bu akım için, bir bakıma sosyolojik karakterli bir edebiyat akımı dersek, yanılmayız.

“Kadınların hala savaşması gereken birçok önyargı var” Kadınlar İçin Meslekler – Virginia WooIf

Virginia WoolfVirginia WooIf’un Kadın Hizmetleri Birliği’nde yaptığı konuşma:
Sekreteriniz beni buraya davet ettiği zaman, derneğinizin kadınları meslek sahibi yapma konusuna eğildiğini söyleyip, sizlere kendi meslek deneyimlerimi anlatan bir konuşma yapmamı rica elli. Bir kadın olduğum doğru; bir işim olduğu da doğru; fakat ne gibi meslek deneyimlerim oldu? Bu soruyu yanıtlamak güç. Benim mesleğim edebiyat ve bu meslekte, sahne hariç, kadınların deneyimi öbür mesleklerdekinden daha az — daha az derken kadınlara özgü mesleklerde demek istiyorum. Bunun nedeni —Fanny Burncy, Aphra Bchn, Harricl Martincau, Janc Austcn, Gcorgc Eliot tarafından— önümdeki yolun yıllar önce açılmış olması; birçok ünlü, tanınmamış ya da unutulup gitmiş kadın yazar benden önce gelmiş ve bana yol açmış, adımlarımı bu yola uydurmamı sağlamış.

Füruğ Ferruhzad’an bir mektup: “Zor günler geçirmekteyim ve mezarında yatan biri gibi yalnızım”

Furuğ FerruhzadBen, bir gün doğup bir gün de bu dünyadan çekip giden ve artlarında herhangi bir iz bırakmayan yüzbinlerce insan gibi yaşayamam. Bende bu duygu var, fakat şimdiye kadar yaptıklarımın tümü doğrudur ve kimse buna itiraz edemez demiyorum. Hayır, yaşamım boyun­ca birçok hatalar yaptığımı kendim de biliyorum. Ama kim tüm yaşamı bo­yunca yaptıklarının, düşündüklerinin ve davrandıklarının doğru olduğunu söyleyebilir? Şairin dediği gibi: Bu dünyada yaşam iki olmalı / biri dene­yim kazanmak / diğeri deneyimleri kullanmak için. Ben kötü bir kız deği­lim ve asla ailemin utancına neden olmak istemedim. Şayet ben bu yola adım atmışsam, ailemin benimle gurur duyması içindi, hâlâ da Öyle ve emi­nim bir gün gayeme ulaşacağım.

Calvino: Çünkü İktidar, her şeye egemen olunduğunu düşündüğün an, her şeyi yitirmeye en yakın olduğun andır

Italo CalvinoCalvino’ya Göre Ses ya da Ses Üstünden
Bir İktidar Çözümlemesi

“Tahtına gömülmüş, elini kulağına götürüyorsun, hiçbir fısıltıyı, hiçbir yankıyı azaltmasınlar diye sayvanın perdelerini vana çekiyorsun. Günler senin için kâh net, kâh neredeyse algılanamaz seslerin birbirini izleyişidir; bu sesleri birbirinden ayırmayı, geldikleri kaynağı ve uzaklıklarını değerlendirmeyi öğrendin, birbirlerini nasıl izlediklerini biliyorsun, sessizlik anlarının ne kadar sürdüğünü biliyorsun, ortakulağına ulaşmak üzere olan her gümbürtüyü, gıçırtıyı ya da tıngırtıyı sen zaten bekliyor, İmgeleminde onu önceliyorsun, sesin oluşması gecikirse, sabırsızlanıyorsun. Ta ki işitme duyusunun ipi yeniden düğümlen ince ve, iyi bilinen gürültüler çözgüsü bir hoşluk açılıyormuş gibi görünen noktada boşluğu yamayıncaya kadar kaygın dinmiyor.”

Cemil Meriç: “Bu cesetlerin göğsünde bir kalp çarpmıyor…”

kırkambarİnsan İltifata Susuzdur
Kırkambar, bataklığa fırlatılan bir kaya parçası. Kurbağaların bile barınmadığı bu ölü sulardan en küçük bir ses çıkmadı. Subaşı, Küçük Dergi’de, eski günahlarımı sergilemeğe kalkmış. Meşinden söz ederken Yahudi inançlarım ön plana almışız, esasen “Tanrı yıldızlarla oynayan bir çocuk” da küfürmüş, hele Nazım’ı yüceltmeğe kalkışımız apaçık bir ihanet. Bu nazikâne hicviyeyi hayretle okudum. Yazarın, binbeşyüz küsur sayfa tutan yazılarımda bulduğu sapık fikirler aşağı yukarı bundan ibaret. Kırkambar’ı, Özdenören de okumuş. Kitap, genç üstadı bir hayli tedirgin etmiş. Affedilmez cinayetimiz, yirmibirinci yüzyılda roman ölecektir dememizmiş. Nerede demişiz, niçin demişiz, meçhul. Demişiz işte!

Franz Kafka: Kanatları vardı. “Neden uçup gitmediniz?” diye sordum…

Okuduğum kitabı kapatıp, ayaklarına dolanmasın diye bir kenara ittiler. Beni selamlayıp, hakem seçtiler. Ve bir an geçmeden parmaklarını birbirlerinin parmaklarının içine geçirip masanın kenarında koşuşturmaya başladılar, bazen biri, bazen öbürü diğerine üstün gelip bir sağa sola gidip geldiler. Bakışlarımı onlardan hiç çevirmedim. Madem onlar benim ellerimdi, tarafsız bir hakem olmalıydım, yoksa yanlış bir kararın yol açacağı belaları kendi elimle başıma sarardım. Ancak görevim hiç de kolay değil, avuçlarımın arasındaki loşlukta asla gözden kaçırmamam gereken çeşitli hilelere başvuruyorlar, dolayısıyla çenemi masaya bastırıyorum, şimdi artık hiçbir şey gözümden kaçmaz. Ömrüm boyunca, sol elime kötü bir niyet beslemememe karşın, hep sağ elimden yana oldum.