Category Archives: Bilim ve İnsan

İnsan beynini geliştiren, tedavi edici işlevi olan 10 kitap

beyin
Edebiyatın tedavi edici – sağaltıcı – bir işlevi olduğu varsayımına dayanan bir grup bilim insanı, roman okumanın insan beynini geliştiren bir etmen olduğunu kanıtladı. Yapılan araştırmada, nitelikli romanların insan beynini geliştirip, sosyal bağları kuvvetlendirdiği ve duygusal zekayı geliştirerek kişiliği değiştirdiği saptandı.

Savaşa Katılmayanların Şiddet İçeren Davranışlarında Savaşın Etkisi ve Resmi Devlet Şiddeti

cogitoŞiddet sorunuyla ilgili tartışmalarda Devlet şiddetinden nedense pek söz edilmez. Örneğin saldırganlık üzerine yazılan kitaplar, hormonlardan cinayet suçlarına dek uzanan çeşitli konuları ele alırken idam cezasına, yağmacıların vurulmasına, protestocuların dövülmesine veya “resmi” şiddetin en etkileyici biçimi olan savaşa yer vermezler. Bu son konunun atlanması hayli şaşırtıcıdır; zira savaşın yol açtığı rakip tanımayan ölüm oranları gayet iyi belgelenmiştir (Singer ve Small, 1972). Bu belgeler, 1963 ile 1973 yılları arasında en azından 46.000 Amerikalı gencin öldürülmesine ek olarak Vietnam Savaşı’na katılan başka ulusların da çok sayıda ölü vermesi gibi oldukça yakın zamanlara ait olayları kapsamaktadır.

Mısır Piramitleri Hakkında Dikkat Çeken 10 İlginç Bilgi

Dünyanın yedi harikasından biri olup günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir. Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a özgü olmayıp dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmiş örnekleri bulunmaktadır. Fakat sayıca en çok Mısır’da bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar.
Keops piramidi 20 yıl içinde 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2.300.000 adet kireç taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Toplam ağırlığı 5.5 milyon ton olan bu taşların bu süre zarfında dizilebilmesi için her iki buçuk dakikada bir taşın yerine oturtulmuş olması gerektirmektedir. Bu nedenle günümüzde bu piramidin en anlaşılmaz yönlerinden biri nasıl inşa edildiğidir.

İnsanlık Tarihini ve Dünyayı Değiştiren En Önemli 15 Buluş!

nikola teslaGeçmişten günümüze insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar, bulunan icatlar, uzun bir serüvenin birbirine eklenen birer halkası. Günlük hayatımıza sanki insanlığın ilk gününden beri varmış gibi gelen bir çok icadın arkasında önemli bir çalışma, uzun süren araştırmalar var. İnsan hayatını, toplumu, toplumsal yapısını, insanın yaşam süresini, uygarlıkları etkileyen günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kısacası dünyamızın bu hale gelmesini sağlayan en önemli 15 buluşu sizler için derledik…

Şiddet Üzerine Bir Bildiri: Savaşı icat eden tür, barışı da icat etme yeteneğine sahiptir

cogitoBilimsel kuram ve verilerin, şiddet ve savaşı haklı kılmak amacıyla kötüye kullanılması yeni olmayan ve hatta modern bilimin ortaya çıkışından itibaren süregelen bir yaklaşımdır. Örneğin evrim kuramı, yalnızca savaşı değil, aynı zamanda soykırımı, sömürgeciliği ve zayıfların ezilmesini haklı kılmak için de kullanılmıştır.
Konumumuzu beş önerme biçiminde belirlemekteyiz. Uzmanı olduğumuz disiplinler bağlamında, verimli bir biçimde dile getirebilecek, şiddete ve savaşa ilişkin çok sayıda başka konular da bulunduğunun farkındayız ama, burada kendimizi, önemli bir ilk adım olduğuna inandıklarımızla sınırlıyoruz.